Ondernemingsraad

Behalve onze klanten hebben ook onze medewerkers een belangrijke stem in het beleid van Savant Zorg. Zij worden vertegenwoordigd door de ondernemingsraad (OR). De OR heeft diverse commissies die specifieke onderwerpen voorbereiden en bespreken met de Raad van Bestuur van Savant Zorg.

Contact ondernemingsraad
U kunt telefonisch contact opnemen met de OR via het centrale telefoonnummer: (0492) 572 111. Contact per e-mail kan via: OR@savant-zorg.nl.

Post kunt u sturen naar: Savant Zorg t.av. secretariaat OR postbus 222 5700 AE Helmond