Gespecialiseerde zorgverleners

Body

Heeft u thuis complexe verpleging of ondersteuning nodig vanwege een -tijdelijke- ernstige aandoening, ziekte of beperking? Dan komen onze gespecialiseerde zorgverleners in actie.

Tekst
Gespecialiseerde verpleging

Wij voeren verpleegtechnische handelingen bij u thuis uit, zoals een bloedtransfusie, het intraveneus toedienen van antibiotica en immunoglobuline, complexe wondzorg en dialyse. Naast het verlenen van gespecialiseerde zorg, kan het team u ook ondersteunen, begeleiden en adviseren bij (het verloop van) uw ziekteproces, op het gebied van:

• oncologie
• palliatief en terminale zorg

• longzorg
• hartfalen

Bij het Verpleegtechnisch Thuiszorg Team werken ook kinderverpleegkundigen, dus ook met vragen over zorg voor kinderen kunt u bij ons terecht.

 

Gespecialiseerde ondersteuning

Bij de gespecialiseerde ondersteuning, richten onze collega’s zich op de ondersteuning, advisering en begeleiding van een aantal chronische ziektebeelden, zoals dementie, ziekte van Parkinson, COPD, CVA nazorg en hersenletsel. Zij werken nauw samen met een klein wijkzorgteam en andere zorgverleners.
Heeft u nog geen directe zorgvraag, dan kunt u ons ook vragen om preventief mee te denken bij passende inzet van ondersteuning in de nabije toekomst.

Tekst

Zelfstandig wonen met een volwaardig pakket zorg en ondersteuning

 

Het Volledig Pakket Thuis van Savant biedt u in uw eigen woonomgeving (zowel thuis als een appartement of kleinschalige woonvorm in een woonzorgcentrum) grotendeels dezelfde zorg en dienstverlening als dat u met verblijfsindicatie in een woonzorgcentrum ontvangt. Denk aan verzorging en verpleging, zorg bij onverwachte situaties, huishoudelijke hulp, (vergoeding voor) maaltijden en deelname aan dagactiviteiten.

 

  • Broodgeldvergoeding: € 74,28 per maand
  • Warme maaltijdvergoeding: € 290,02 per maand 
  • Wasgeldvergoeding: € 27,86 per maand

 

Voor wie?

Het Volledig Pakket Thuis is mogelijk voor mensen die een redelijk stabiele zorgvraag hebben en die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. De Klantenservice informeert u graag of het Volledig Pakket Thuis voor u geschikt is.

Tekst
VPT folder

Bekijk hier de flyer Volledig Pakket Thuis