Passiviteit dagelijks leven

Body

Kan uw naaste niet meer voor zichzelf zorgen en wordt de gehele zorg overgenomen? Dan is het belangrijk dat deze zorg prettig verloopt voor zowel uw naaste als degene die hem of haar verzorgt. Wij helpen u graag aan de hand van de PDL-methode.

Tekst

Ondersteuning bij acceptatie

Ook al staat vooruitgang bovenaan het verlanglijstje; soms moet passiviteit geaccepteerd worden. Dit is dan ook het grootste leerdoel bij PDL, dat staat voor Passiviteiten van het Dagelijks Leven. De methode draagt bij aan optimale begeleiding of verpleging wanneer vooruitgang uitblijft en iemand moet leren leven met zorgafhankelijkheid. Onze betrokken medewerkers helpen uw naaste door middel van PDL een waardig leven te leiden in zorgafhankelijkheid.

 

Dementie

Lijdt uw naaste aan dementie, een ernstige verstandelijke beperking, een chronische somatische aandoening of verkeert hij in zijn laatste levensfase? Dan kan het voorkomen dat hij niet kan vertellen wat wel en niet prettig is of dat iets pijn doet. Ook kan het zijn dat uw naaste niet begrijpt wat degene die hem verzorgt aan het doen is en waarom dit nodig is. Dit vormt voor beide partijen een uitdaging. Gelukkig biedt PDL uitkomst.

 

Gedeeltelijke zorgafhankelijkheid

Ook bij gedeeltelijke zorgafhankelijkheid, zoals spastische verlammingen, of bij tijdelijke passiviteit, bijvoorbeeld na een ingrijpende operatie, kunnen PDL-handelingen, -maatregelen en -voorzieningen de kwaliteit van de zorg voor uw naaste aanzienlijk verbeteren en meer voldoening bieden.

 

Contact