Breinomgevingszorg

Body

We maken het verblijf in onze woonzorgcentra graag zo aangenaam mogelijk voor onze bewoners. Met omgevingszorg wordt de omgeving van mensen met dementie aangepast. Voor hen is het namelijk belangrijk dat deze herkenbaar en voorspelbaar is. 

Tekst

Met omgevingszorg streven we naar een veilige en gunstige leefomgeving voor uw naaste met dementie. Daarbij proberen we stress zoveel mogelijk te beperken. Dit resulteert namelijk in een gevoel van onveiligheid, onrust en onbegrepen gedrag.

 

De basisprincipes van onze omgevingszorg zijn gericht op de behoeften van ieder mens:

  • Regie over eigen leven
  • Iets om handen hebben
  • Identiteit en zelfwaardering
  • Erbij horen
  • Troost en steun
  • Houvast en geborgenheid

 

Om zo min mogelijk stress te creƫren voor mensen met dementie, houden we rekening met hun zintuigen: zien, horen, ruiken, voelen en proeven. We stimuleren beweging en luisteren goed naar het brein: bij dementie wint gevoel het van verstand. Prikkels doseren we zoveel mogelijk en we helpen uw naaste herkenning en herinneringen op te roepen.

 

Daarnaast zien we toe op een goed dag- en nachtritme. Ook speelt bij omgevingszorg de juiste inrichting van de fysieke omgeving van uw naaste een belangrijke rol; denk aan de huiskamer, sanitaire ruimtes, de gangen en de buitenruimte.

 

Contact