Koersplan 2023-2025

Met een gerust hart thuis – een verhaal groter dan de zorg

Halverwege 2021 hebben we ons Koersplan Savant Zorg 2021 –2024 vastgesteld. Dat het dynamisch zou zijn wisten we, maar niet dat het al zo snel om aanpassing vroeg. In 2022 bleek het nodig om een aantal ontwikkelingen echt anders en onomkeerbaar neer te zetten: de positie van zorg thuis, het belang van anders werken en de visie op de invulling van kwaliteit van leven.

We hebben in 2022 het verhaal van Savant opnieuw gemaakt, in een realistische versie, met als titel ‘Met een gerust hart thuis - een verhaal groter dan de zorg’. We zijn daarbij in gesprek gegaan over het huidige koersplan 2021 - 2024: waar past het nog steeds heel goed en wat moet er echt anders?


Bekijk het verhaal van Savant

Tekst

Ons zorgsysteem staat onder druk
Het aantal mensen met een zorgvraag neemt toe. Met onze professionele zorg hebben we niet op alles een adequaat antwoord. We weten dat er iets moet gebeuren, maar wat dan? Thuis wonen is het uitgangspunt en de beschikbare intramurale verpleeghuiscapaciteit zal niet groeien. Hoe houden we zowel in de wijk als op onze locaties de zorg, die steeds complexer wordt, toegankelijk?

We geven inhoud aan deze maatschappelijke opgave. Dat vraagt om een volgende stap in onze organisatie. Het Rijnlands gedachtegoed is ontwikkeld op een manier die past bij Savant. Maar we richten ons ook op gedeeld leiderschap. We gebruiken de kracht van iedereen bij Savant en kijken samen nog beter naar de uitvoering. Dat is niet alleen van belang voor Savant maar ook noodzakelijk om verder te komen met collega-organisaties. Een succesvolle beweging kunnen we alleen met elkaar op gang brengen. We moeten ons realiseren dat we niet alles weten. Juist dat besef moeten we gebruiken om andere oplossingen te zoeken. Zo kijken we dan ook naar dit koersplan.

Tekst

Ons fundament? Positieve gezondheid

Bijdragen aan een betekenisvol leven op basis van veerkracht en eigen regie. Dat is de belofte aan onze cliënten. Met ons fundament – positieve gezondheid – voldoen we hieraan. En elke dag werken we aan de belofte aan onze medewerkers: Savant maakt werk van werkgeluk.

 

Bij Savant zijn de medewerker en de cliënt even belangrijk. We streven naar:

een tevreden cliënt, 

een gelukkige medewerker,

een gezonde en duurzame bedrijfsvoering.


Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en ze zijn de basis van onze organisatie. Dit vraagt om een continu proces van versterken, onderhouden en doorontwikkelen. En onze gedeelde waarden, betrouwbaar, verbindend en vooruitstrevend, helpen ons daarbij. Lees hier meer over onze kernwaarden. 

Tekst

Wat is ons belangrijkste strategisch vraagstuk en welke keuzes horen daarbij? 
Als we kijken naar ‘wat is er nu echt anders?’ dan komen we tot één strategische vraag:

Hoe draagt Savant bij aan het toegankelijk houden van de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken in Helmond en de Peel, Geldrop/Mierlo en Nuenen?

De belangrijkste strategische keuzes die hierbij horen zijn:

  1. We dragen bij aan een vitale structuur in wijken en buurten (thuis als het kan) en we stimuleren zelf- en samenredzaamheid (zelf als het kan en samen als het kan).
  2. We gaan meer cliënten helpen met hetzelfde aantal medewerkers.
  3. We zetten in op innovatie.
Tekst

Het koersplan is ook uitgewerkt in een folder. 

Folder Koersplan 2023 - 2025