Verzorging en verpleging thuis

Body

Met verzorging en verpleging thuis krijgt u de beste, persoonlijke zorg van onze professionele wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en verzorgenden. Gewoon bij u thuis, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Onze professionals werken nauw samen in een klein wijkzorgteam en beheersen alle vormen van verzorging en verpleging tot in de puntjes. Zo kunnen ze u de beste zorg geven vol warmte en betrokkenheid.

Tekst

Heldere afspraken

Bij de start van de zorg luisteren we goed naar uw wensen en maken heldere afspraken. De spil is de wijkverpleegkundige. Deze deskundige is uw contactpersoon en werkt nauw samen met andere zorgverleners. Ook kijkt de wijkverpleegkundige naar wat u nodig hebt om een fijn leven te leiden. Met verzorging en verpleging thuis ondersteunt Savant u immers bij een zo zelfstandig mogelijk leven in uw vertrouwde omgeving. Daarbij is nauwe samenwerking met uw familie en vrienden erg belangrijk. Zij kunnen namelijk een belangrijke rol als mantelzorger vervullen.

 

Verwijzing

Voor verzorging en verpleging thuis hebt u een verwijzing van de wijkverpleegkundige nodig. Onze medewerkers van de Klantenservice kunnen u aangeven hoe u deze verwijzing kunt aanvragen.

 

Eigen bijdrage

Voor de wijkverpleging (verpleging en verzorging thuis) waarvoor u een indicatie heeft, hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Ook het eigen risico wordt hiervoor niet aangesproken. De kosten voor wijkverpleging worden vanuit de basisverzekering vergoed. Deze kosten worden geheel vergoed als u een zorgverzekeringspolis heeft bij een gecontracteerde zorgverzekeraar. Per 1 januari 2019 levert Savant Zorg geen niet-gecontracteerde zorg en zorg in PGB-vorm meer.

 

Heeft u een Wlz indicatie dan zijn er andere kosten en vergoedingen van toepassing. Voor cliƫnten met een Wlz indicatie biedt Savant een Modulair Pakket Thuis (MPT) of een Volledig Pakket Thuis (VPT) aan.

 

Gespecialiseerde verpleging

Wanneer u thuis complexe verpleging nodig heeft vanwege een -tijdelijke- ernstige aandoening, ziekte of beperking kunt u bij Savant Zorg gebruik maken van gespecialiseerde verpleging. Lees meer

 

Contact