Keuze passende zorgverzekering

Tekst

Wijkverpleging en Eerstelijnsverblijf wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorg is onderdeel van de zorgpolis die u afsluit bij een zorgverzekeraar van uw keuze. Jaarlijks heeft u de mogelijkheid om stilzwijgend uw zorgpolis te houden of over te stappen naar een andere zorgpolis. U kunt tot en met 31 december overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Op deze pagina informeren wij u over een aantal aandachtspunten bij uw keuze voor een zorgpolis.

 

Deze informatie omvat uitsluitend de zorg die is verzekerd via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit betreft niet de zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed. Voor deze vormen van zorg heeft Savant Zorg een contract met alle partijen.

Tekst

Zorgverzekeraars

Jaarlijks sluit Savant contracten met zorgverzekeraars voor het leveren van zorg. Ook voor 2024 is dit het geval. Hieronder vindt u per verzekeraar de status voor 2024 en wat dit eventueel voor u als verzekerde voor gevolgen heeft. Aangezien iedere verzekeraar meerdere labels en merken gebruikt in hun aanbod kan het ooit niet duidelijk zijn met welke verzekeraar u te maken heeft. Via deze link kunt u een lijst bekijken met daarin per verzekeraar alle labels en merken die zij voeren zodat u precies weet wie uw verzekeraar is.

Met de volgende verzekeraars zijn overeenkomsten gesloten voor 2024. Dat betekent dat u als verzekerde van een van deze partijen ook in 2024 conform uw polisvoorwaarden verzekerd bent van volledige vergoeding van de aan u geleverde zorg:

•    CZ
•    DSW
•    Eucare
•    Menzis
•    ONVZ
•    Salland
•    VGZ
•    Zilveren Kruis
•    Zorg en Zekerheid (OWM)

Met verzekeraar ASR is het helaas niet gelukt volledige overeenstemming te bereiken. Met ASR is wel een overeenkomst gesloten voor wijkzorg (wijkverpleging). Dat betekent dat ook in 2024 alle zorg conform uw polisvoorwaarden volledig vergoed wordt. Voor wat betreft eerstelijnsverblijfzorg is het helaas niet gelukt een overeenkomst te sluiten met ASR. Dit betekent voor verzekerden van ASR dat zij conform hun polisvoorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg de eerstelijnsverblijfzorg vergoed krijgen. Meestal betekent dit dat ze een deel van de rekening zelf moeten betalen.

 

 

Tekst

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het kiezen van een passende zorgverzekering. Bekijk dan de website www.ikregelmijnzorggoed.nl