Verwijzers

Verwijzers zijn belangrijk voor Savant Zorg. Samen bouwen we immers aan goede zorg. 

Tekst

Samen voor goede zorg!

 

Gemeenten spelen samen met de Wmo, het huisvestingsbeleid en de welzijnszorg een steeds belangrijkere rol in zorg, wonen en welzijn van burgers. Savant adviseert gemeenten over deze onderwerpen. Ook voeren we regelmatig overleg met transferverpleegkundigen, huisartsen en apotheken. Hierdoor waarborgen we samen de gezondheid van onze cliënten.

Tekst

Aanvraag crisis- en kortverblijfplaatsen

 

Regelmatig komt het voor dat huisartsen, (potentiële) cliënten en/of mantelzorgers geconfronteerd worden met een thuissituatie die als ‘crisis’ benoemd wordt. Denk aan een situatie in de thuisomgeving waarbij sprake is van een acuut zelfzorgtekort die directe handeling vraagt, bijvoorbeeld doordat een cliënt de regie over de eigen zorg verliest of doordat mantelzorg wegvalt. Op dat moment kan er gebruikt worden gemaakt van onze crisis- en kortverblijfplaatsen.

 

Daarnaast is er steeds meer behoefte aan locaties waar mensen tijdelijk kunnen herstellen na een ziekenhuisopname omdat zij nog niet voor zichzelf kunnen zorgen. Ook komt het geregeld voor dat het thuis -tijdelijk- niet meer gaat en hebben mensen tijdelijk zorg met verblijf nodig. De eerstelijnszorg van Savant is gericht op herstel met als doel dat de cliënt terug kan keren naar de eigen omgeving. Savant heeft diverse aangename en moderne kamers beschikbaar voor eerstelijnsverblijf.

 

Aanvraagprocedure

Tekst

Zorgverzekeraars

 

Savant Zorg heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst voor de wijkzorg en Eerstelijns verblijf. Dit betreft zorg gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Media
Zorgverzekeraars
Tekst

Meer info? 

 

Wilt u als verwijzer ook met ons samenwerken of wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Savant Zorg? Neem dan contact op met onze klantenservice.

 

Contact