Mantelzorger

Door ziekte of ouderdom kan het zijn dat uw naaste niet meer in staat is om voor zichzelf te zorgen. Wellicht neemt u taken over, zoals het huishouden of bijvoorbeeld de financiën. Waarschijnlijk komt ook een deel van de persoonlijke verzorging op uw schouders terecht.

Tekst

Met volle inzet

 

Door de toenemende vergrijzing is de inzet van mantelzorgers onmisbaar geworden. We begrijpen dat u niet alles alleen kunt doen en op sommige momenten hulp nodig heeft. Savant Zorg kijkt graag samen met u naar de best passende zorg, met de juiste balans voor iedereen.

 

De Savant Zorgsite

Wij vinden het belangrijk dat u de zorg en huishoudelijke taken gemakkelijk kunt afstemmen met familieleden en vrienden. Om u te ondersteunen, bieden we u in samenwerking met Simac een platform waarbij u als familie onderling en met professionals informatie kunt uitwisselen. 

 

De Zorgsite/Huiskamer: In deze 'huiskamermodule' kunt u als familie onderling en met professionals informatie uitwisselen over bijvoorbeeld de verjaardag van uw naaste, aankondiging van activiteiten, het menu van de dag, en er kunnen oproepen worden gedaan voor vrijwilligers. Zo zijn alle betrokkenen altijd op de hoogte.

 

Contact

 

Tekst

Coaching voor mantelzorgers

 

Het is belangrijk dat u als mantelzorger de juiste begeleiding krijgt. Savant Zorg steunt u bij de uitvoering van uw taken en coacht u waar nodig. Als uw naaste dementie heeft, kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de telefonische coaching door de dementiecoach. 

 

Meer informatie