Thuisbegeleiding

Body

Het kan iedereen overkomen, het loopt thuis niet zoals u dat wilt. Bijvoorbeeld door financiële of opvoedingsproblemen, verslaving, scheiding of beginnende dementie. De spanningen of ingrijpende gebeurtenissen kunnen zo intens zijn dat ze uw dagelijkse leven flink beïnvloeden.

Tekst

Ondersteuning thuis voor grip op uw leven

Met onze Thuisbegeleiding ondersteunen wij u bij sociale, psychische en financiële problemen en bij de opvoeding van uw kinderen. Met onze praktische, daadkrachtige en betrokken Thuisbegeleiding krijgt u weer grip op uw leven.

 

De tijdelijke ondersteuning is gericht op uw dagelijkse leven waarbij structuur en praktische oplossingen centraal staan. Samen met u bekijken we uw thuissituatie. Vervolgens schetsen we een plan van de gewenste situatie en ondersteunen u bij de uitvoering hiervan. Hierdoor leert u beter organiseren en de touwtjes weer in eigen handen te nemen.

Tekst

“Een jaar geleden zag ik het niet meer zitten. Dankzij thuisbegeleiding is er weer enige orde in de chaos.”

Tekst

Onze begeleiding

De begeleiding is heel praktisch en richt zich op u, uw gezin en andere betrokkenen. We onderzoeken de zaken waarin u vastloopt en wat er nodig is om tot een goed werkende oplossing te komen. We maken daarbij gebruik van uw sterke punten en bekijken welke voor u belangrijke mensen ondersteuning kunnen bieden bij het realiseren van uw doelen.

 

We bekijken wekelijks wat er op dat moment nodig is, zoals het afhandelen van post, contacten met instanties, structuur aanbrengen in huis, aandacht voor de kinderen. We bespreken de dilemma’s en oplossingen daarin, geven voorbeeldgedrag en feedback.

 

Door de ondersteuning ontwikkelt u nieuwe vaardigheden en kunt u de dagelijkse activiteiten beter structureren en de draad van uw leven met meer voldoening en plezier oppakken.

 

Thuisbegeleiding ondersteunt u onder meer bij:

  • organiseren van het dagelijkse leven en op orde brengen van de administratie
  • omgaan met psychische/psychiatrische problemen, zoals depressie en angsten
  • omgaan met een beperking, zoals niet aangeboren hersenletsel (NAH) en dementie
  • ontwikkelen van opvoedingsvaardigheden, zoals video hometraining
  • omgaan met ingrijpende veranderingen, zoals een scheiding of verlies van een partner
  • ondersteunen van mantelzorg(ers)
  • integreren in en deelname aan de samenleving

 

We maken gebruik van methodieken zoals Video hometraining en Triple P bij opvoedondersteuning en Video interactiebegeleiding in de ouderenzorg.

Tekst

Gewoon thuis

De thuisbegeleider werkt samen met u, maar ook met andere hulpverleners en mensen uit uw netwerk aan duidelijke, haalbare doelen. Daarbij wordt gekeken naar de samenhang van de problemen in uw dagelijks leven. Door inzicht in patronen leert u uit te breiden wat goed gaat en de regie over uw leven weer op te pakken.

Media
TB
Media
Samen met anderen
Tekst

Samen met anderen

Wij werken samen met andere instellingen, zoals welzijnsorganisaties, maatschappelijk werk, jeugdzorg, GGZ en ORO. Thuisbegeleiding kan helpen om afspraken overzichtelijk te houden en zaken goed op elkaar af te stemmen.

Tekst

Kosten

Als u een indicatie van de gemeente heeft, worden de kosten van Thuisbegeleiding grotendeels vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een klein deel van de kosten betaalt u zelf middels uw eigen bijdrage. Uiteraard is het ook mogelijk om de kosten voor Thuisbegeleiding volledig zelf te betalen. Dit kan via particuliere zorg of met een persoonsgebonden budget. Meer informatie vindt u via uw gemeente (Wmo).

 

   Contact

Tekst
Thuisbegeleiding

 

Bekijk hier de flyer Thuisbegeleiding