Thuisbegeleiding

Body

Het kan iedereen overkomen, het loopt thuis niet zoals u dat wilt. Bijvoorbeeld door financiële of opvoedingsproblemen, verslaving, scheiding of beginnende dementie. De spanningen of ingrijpende gebeurtenissen kunnen zo intens zijn dat ze uw dagelijkse leven flink beïnvloeden.

Tekst

Ondersteuning thuis voor grip op uw leven

Met onze Thuisbegeleiding ondersteunen wij u bij sociale, psychische en financiële problemen en bij de opvoeding van uw kinderen. Met onze praktische, daadkrachtige en betrokken Thuisbegeleiding krijgt u weer grip op uw leven.

 

De tijdelijke ondersteuning is gericht op uw dagelijkse leven waarbij structuur en praktische oplossingen centraal staan. Samen met u bekijken we uw thuissituatie. Vervolgens schetsen we een plan van de gewenste situatie en ondersteunen u bij de uitvoering hiervan. Hierdoor leert u beter organiseren en de touwtjes weer in eigen handen te nemen.

 

Download de brochure

Tekst

“Dankzij de praktische tips ben ik er weer helemaal voor mijn gezin”

Tekst

Onze begeleiding

De begeleiding is heel praktisch en richt zich op u, uw gezin en andere betrokkenen. We onderzoeken de zaken waarin u vast loopt en wat er nodig is om tot een goed werkende oplossing te komen. We maken daarbij gebruik van uw sterke punten en bekijken welke -voor u belangrijke- mensen ondersteuning kunnen bieden bij het realiseren van uw doelen.

 

We bekijken wekelijks wat er op dat moment nodig is, zoals het afhandelen van post, contacten met instanties, structuur aanbrengen in huis, aandacht voor de kinderen. We bespreken de dilemma’s en oplossingen daarin, geven voorbeeldgedrag en feedback.

 

Door de ondersteuning ontwikkelt u nieuwe vaardigheden en kunt u de dagelijkse activiteiten beter structureren en de draad van uw leven met meer voldoening en plezier oppakken.

 

Onze begeleiding helpt u onder meer bij:

• Organiseren van het dagelijkse leven en huishouden

• Omgaan met depressie, angsten of andere psychische/ psychiatrische problemen

• Ontwikkelen van opvoedingsvaardigheden

• Omgaan met het huishoudbudget en het op orde houden van de administratie

• Omgaan met een beperking, zoals niet aangeboren hersenletsel (NAH) en dementie

• Omgaan met ingrijpende veranderingen, zoals een scheiding

• Ondersteunen van mantelzorg(ers)

• Integreren in en deelname aan de maatschappij

 

We maken gebruik van methodieken zoals Video hometraining en Triple P bij opvoedondersteuning en Video interactiebegeleiding in de ouderenzorg.

Tekst

Samen met anderen

Wij werken samen met andere instellingen, zoals welzijnsorganisaties, maatschappelijk werk, jeugdzorg, GGZ en ORO. Thuisbegeleiding kan helpen om afspraken overzichtelijk te houden en zaken goed op elkaar af te stemmen.

Media
Samen met anderen
Tekst

Kosten

Als u een indicatie van de gemeente heeft, worden de kosten van Thuisbegeleiding grotendeels vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een klein deel van de kosten betaalt u zelf middels uw eigen bijdrage. Uiteraard is het ook mogelijk om de kosten voor Thuisbegeleiding volledig zelf te betalen. Dit kan via particuliere zorg of met een persoonsgebonden budget. Meer informatie vindt u via uw gemeente (Wmo).

 

   Contact

Tekst

Uitleg Thuisbegeleiding

In onderstaande video wordt uitgelegd wat thuisbegeleiding inhoudt.