Over Savant Zorg

Savant Zorg is een grote, gecertificeerde regionale zorgaanbieder in Zuidoost-Brabant. U kunt bij ons terecht voor professionele verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Daarnaast levert Savant diensten voor wonen en welzijn. Dit doen we zowel bij u thuis als in onze mooie, moderne woonzorgcentra.

Tekst

Onze missie

Het leven biedt fysieke, emotionele en sociale uitdagingen. Savant helpt mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Onze ondersteuning draagt bij aan het zelfredzaam blijven. We zijn expert in het verzorgen, verplegen, behandelen en begeleiden van mensen die ouder worden. De waardigheid van onze cliënten staat in onze zorgverlening altijd centraal!

 

Onze visie

De mens streeft naar behoud van regie en kiest voor de zorg en ondersteuning die nodig zijn om zelfredzaam te blijven. Mensen die de regie over hun leven deels of geheel zijn verloren, willen zorg en ondersteuning die aansluiten bij hun leven en verleden, gewoonten en mogelijkheden. Onze bevlogen medewerkers ondersteunen hen hierbij samen met de mantelzorgers en vrijwilligers. We helpen bij het in stand houden en versterken van het netwerk. We werken daarbij vanuit een positieve kijk op gezondheid. Naast leverancier van zorg en dienstverlening zijn we ook regisseur en adviseur voor klanten, mantelzorgers en andere organisaties. Ook vergroten en delen we onze kennis over het ouder worden.

Tekst

Samenwerking in de regio

Savant Zorg werkt continu aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Dit doen we in nauwe samenwerking met een groot aantal samenwerkingspartners als zorgorganisaties, ziekenhuizen, huisartsen, gemeenten en gespecialiseerde zorgverleners. Tevens werken we samen met woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, dienstverleners, opleidingsinstituten en particuliere dagbestedingsprojecten.

 

Onze partners

Media
Over Savant Zorg
Tekst

   Kwaliteitsvenster     Organisatie     Medezeggenschap     Beleidsplannen     Privacy     Compliment/klacht