Medezeggenschap

Inspraak van onze klanten en medewerkers vindt Savant Zorg belangrijk. Door hun advies en instemming kunnen wij onze zorg- en dienstverlening immers kwalitatief op peil houden en verder aanscherpen.

Tekst

Medezeggenschap cliënten

De medezeggenschap van cliënten is binnen Savant Zorg op twee niveaus georganiseerd. Er zijn negen lokale cliëntenraden. Acht woonzorgcentra en Savant Zorg Thuis, hebben een cliëntenraad. Cliënten worden op deze manier op lokaal niveau vertegenwoordigd. Daarnaast is er een Centrale Cliëntenraad (CCR). De CCR behandelt onderwerpen die Savant Zorg als geheel aangaan.

 

Cliëntenraad

Bekijk hier de flyer cliëntenraad

 

Medezeggenschap medewerkers

De medezeggenschap van medewerkers is geregeld via de Ondernemingsraad. Verzorgenden en verpleegkundigen zijn verenigd in de Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR) die Savant Zorg in 2016 heeft opgericht. Met het oog op ontwikkelingen binnen Savant, wordt samen met de OR en CCR gekeken naar een daarbij passende wijze van medezeggenschap.