Cliëntenraden

Omdat uw mening meetelt, werken we nauw samen met cliëntenraden. Zij hebben volgens de wet een belangrijke stem in het beleid van Savant. Savant Zorg heeft acht cliëntenraden en een centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad adviseert over het algemene beleid. De cliëntenraden behandelen onderwerpen die spelen binnen de specifieke woonlocatie of in de wijk. U, uw familieleden en bekenden kunnen ook lid worden van de cliëntenraad en het gemeenschappelijke klantenbelang behartigen. Geef u dan op als lid of kijk voor meer informatie bij cliëntenraden.

Documenten
Bekijk hier het jaarverslag van de centrale cliëntenraad over 2018.
Bekijk hier de Flyer Cliëntenraden Savant Zorg