Afbeelding bij artikel
Zorgverzekering

Belangrijke informatie bij de keuze voor uw zorgverzekeringpolis

Gepubliceerd: 29-11-2023
Body tekst

Wijkverpleging en eerstelijnsverblijf wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg is een onderdeel van de zorgpolis die u afsluit bij een zorgverzekeraar van uw keuze. Ieder jaar heeft u de mogelijkheid om stilzwijgend uw zorgpolis te houden of over te stappen van zorgpolis. Een belangrijk aandachtspunt bij de keuze van een polis is het feit of de gewenste zorgverzekeraar en zorgaanbieder een overeenkomst met elkaar gesloten hebben.

Zoals ieder jaar streeft Savant Zorg er ook nu naar om in 2024 met alle zorgverzekeraars een overeenkomst te sluiten. Op dit moment zijn deze onderhandelingen afgerond en kunnen we mededelen dat we voor wat betreft wijkverpleging met alle verzekeraars een overeenkomst hebben afgesloten. Dat betekent dat ook in 2024 alle door ons geleverde zorg volledig vergoed wordt door uw verzekeraar.

Voor eerstelijnsverblijf zijn we helaas niet volledig in onze opzet geslaagd. We hebben met alle verzekeraars een overeenkomst afgesloten op verzekeraar ASR na. Dat betekent voor 2024 dat verzekerden van ASR, indien zij gebruik wensen te maken van eerstelijnsverblijf zorg van Savant, de betreffende zorg vergoed krijgen volgens de verzekeringsvoorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg bij ASR. In deze situatie ontvangt de ASR verzekerde een factuur van Savant die hij/zij vervolgens zelf bij ASR moet indienen. ASR zal zeer waarschijnlijk niet de volledige factuur vergoeden. Wat betekent dat een deel van de rekening door de verzekerde zelf betaald zal moeten worden. 

Meer informatie over de verzekeraars en hun labels/merken kunt u hier vinden.