Afbeelding bij artikel
Week van respect

Terugblik Week van Respect

Gepubliceerd: 21-11-2023
Body tekst

Van 6 t/m 12 november was het de Week van Respect. In deze week werd er op alle locaties aandacht geschonken aan de week van respect door activiteiten te organiseren, met als doel het gesprek aan te gaan over het thema "respect". Cliënten uit de Wijkzorg waren ook welkom. Dit jaar hebben we op alle locaties aandacht gevraagd voor een eigen thema. Ieder mens is uniek, iedere Savant locatie al helemaal!  

Savant Alphonsus, Savant van Lenthof en Savant Hof van Bethanië: Generaties
Op Alphonsus hebben we een spelletjesmiddag gehad met spelletjes van vroeger (mens erger je niet) en nu (Nintendo). Ook zijn er interviews gehouden met mensen die vroeger een eigen bedrijf hadden wat het verschil tussen toen en nu is, uiteraard afgewisseld met muziek van vroeger en nu.
Op van Lenthof is voor familie en mantelzorgers een pubquiz georganiseerd met vragen in het thema. Bij de bewoners is op een speelse wijze het thema generaties besproken worden, waarbij meerdere generaties aanwezig waren (van jong tot oud!). Ook hebben we samen een documentaire gekeken over dit thema. Tijdens een muzikale avond luisterden we naar muziek van vroeger en nu.
Op Hof van Bethanië is i.s.m. de gemeente Geldrop Mierlo en Anna Zorg aandacht besteed aan de mantelzorger. Op dinsdagmiddag organiseerden we een High Tea voor de mantelzorger. Wethouder M.J. (Mathil) Sanders heeft daar een woord van respect geuit naar de mantelzorgers toe. In samenwerking met BSO ‘t Schrijverke werd ook aandacht besteed aan het respect hebben voor elkaar: jong, ouder en oud.

Savant Rivierenhof: Leef- en werkklimaat
Iedere dag stond er een andere stelling op de tafels in het restaurant en in de kantoren van de medewerkers, waarover de bewoners en collega’s met elkaar in gesprek gingen. Tijdens de week was er ook een speurtocht georganiseerd. Medewerkers en leerlingen van de praktijkschool liepen deze toch met de bewoners samen. Wanneer je de hele speurtocht liep en het juiste antwoord wist te vertellen, kreeg je iets lekkers bij de koffie. Wat een mooie gesprekken vonden hier plaats!

Savant de Eeuwsels: Intimiteit
Aan de hand van stellingen gingen we met elkaar in gesprek over het thema. Soms was het even ongemakkelijk, maar het werd erg op prijs gesteld dit gesprek te voeren. Ook werd er volop geknuffeld met alpaca’s die voor deze gelegenheid op locatie waren. De bewoners hebben hier van genoten!

Kantoor Savant ‘t Trefpunt: In verbinding
Door een aantal stevige stellingen en vragen, zijn de collega’s in de ondersteuning in deze week tot nadenken gezet. ‘Respect moet je verdienen’. Ben je het daar mee eens of oneens? ‘Je gezien, gehoord en gewaardeerd voelen is de basis voor het leggen van verbinding’. Eens of oneens? En wat roept de volgende vraag bij jou op? ‘Hoe voel jij verbinding met iemand?’ Wat een mooie gesprekken kwamen hierdoor tot stand!

Savant Sonnehove: Waardering
We hebben kaartjes in de brievenbus gedaan met complimenten en een blijk van waardering. En we hebben aan de hand van een vragenpot met stellingen en quotes over waardering, mooie gesprekken met elkaar gevoerd, zowel de bewoners onderling als het personeel.

Savant de Ameide: Pesten 
Met ‘over de streep’ werden persoonlijke thema’s rondom pesten inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt. In september 2024 zal dit element ook weer terugkeren als afsluiter. Tijdens ‘thuis in de Ameide’ (wat na de week van respect twee maandelijks terug zal keren) is een fragment uit de serie ‘Het geheime leven van Hendrik Groen’ getoond worden, waarna met de bewoners daarover in gesprek gegaan is.

Savant de Lisse: Zorgen voor elkaar
Onze bewoners komen bij ons wonen met een hulpvraag. Tegelijkertijd kunnen zij ook zelf zorgen voor iemand anders, wat weer zorgt voor een goed gevoel! Maar hoe doe je dat dan? Door middel van kaartjes in de brievenbus hebben we tips gegeven hoe je dit in de praktijk vorm kan geven (bv iemand vragen of ze ergens hulp bij nodig hebben, iemand een complimentje geven, vragen om samen iets te doen etc). Ook zijn we tijdens activiteiten met elkaar in gesprek gegaan over dit thema aan de hand van stellingen. 

Week van respect
Week van respect
Week van respect
Week van respect
Week van respect
Week van respect


Na deze week gaan we door het jaar heen vaker aandacht besteden aan respect voor elkaar. Dit draagt bij aan een respectvolle en prettige woon- en werkomgeving van onze bewoners, naasten, vrijwilligers en medewerkers.