Afbeelding bij artikel
Rivierenhof

Start zelfstandig wonen met verpleegzorg in Savant Rivierenhof

Gepubliceerd: 20-01-2021
Body tekst

Woonzorgcentrum Savant Rivierenhof in Helmond heeft een nieuwe woonvorm geïntroduceerd: zelfstandig wonen met verpleegzorg. Het welbevinden en het behouden van de eigen regie van de cliënten staat daarbij centraal. Alle 7 huurwoningen zijn bezet, de eerste bewoners zijn deze week verwelkomd.

De bewoners zijn mensen met een langdurige zorgvraag die zelfstandig willen blijven wonen. En mensen die een verblijfsindicatie hebben, maar liever nog niet naar een verpleegafdeling in een woonzorgcentrum willen gaan. Ze hebben zorgindicatie VPT 4 of VPT 5.

Huurwoning inrichten naar eigen wens
Met een zogenaamd Volledig Pakket Thuis ontvangen de bewoners in hun eigen huurappartement grotendeels dezelfde zorg en dienstverlening als dat ze met verblijfsindicatie ontvangen. Zoals verzorging en verpleging, zorg bij onverwachte situaties, huishoudelijke hulp, (vergoeding voor) maaltijden en deelname aan dagactiviteiten.
De bewoners kunnen hun eigen huurwoning naar eigen inzicht inrichten. Het zijn moderne tweekamerappartementen, uiteraard met eigen keuken, sanitair, berging en privé-terras of direct grenzend aan een binnentuin. Ook kunnen de bewoners gebruik maken van de gezamenlijke huiskamer, de zogenaamde ‘buurtkamer’.

Welbevinden en eigen regie centraal
Verpleegkundigen Claudia van Duijnhoven en Jolanda Brands zijn twee van de medewerkers die betrokken zijn bij de voorbereidingen en meedraaien in deze nieuwe woonvorm. Claudia: “Het welbevinden en het behouden van de eigen regie van cliënten staat centraal. Zo hebben de cliënten een eigen appartement met 24-uurs zorg in de nabijheid. Daar kunnen ze zich terugtrekken wanneer ze willen. Voor contact met anderen kunnen ze gebruik maken van de gezamenlijke buurtkamer. Daar kan samen worden gekookt en gegeten en kunnen de bewoners deelnemen aan activiteiten.”

VPT Rivierenhof
Claudia van Duijnhoven (links) en Jolanda Brands in de gezamenlijke buurtkamer. “We genieten enorm van de blije gezichten van de nieuwe bewoners.”

Actief, gelukkig en zelfstandig leven
Jolanda: “Het streven is om de bewoners het leven te laten leiden zoals ze gewend zijn. Samen met de mantelzorgers zullen we zorgen voor een fijne dag die is afgestemd op de wensen van de bewoners. 
Zo kan bijvoorbeeld de dagopvang doorgaan, kunnen ze op bezoek gaan bij familie en vrienden en stimuleren we om activiteiten en hobby’s buitenshuis voort te zetten. We willen eraan bijdragen dat de cliënt zo lang mogelijk een actief, zelfstandig en gelukkig leven kan leiden in zoveel mogelijk vrijheid.”

Claudia: “We genieten enorm van de blije gezichten van de nieuwe bewoners en mantelzorgers. Een van de eerste dingen die op het programma staat is het verder inrichten van de buurtkamer. Dit gaan we doen samen met de bewoners. Ook zullen we gaan ontdekken hoe ze hun dagen graag willen doorbrengen en hoe wij daaraan kunnen bijdragen.”