Afbeelding bij artikel
Mondkapjes verplicht

Savant start vaccinatie eerste groep cliënten

Gepubliceerd: 22-01-2021
Body tekst

Vanaf 29 januari gaan we binnen Savant Zorg starten met het vaccineren van onze verpleeghuisbewoners die onder behandeling zijn van een specialist ouderengeneeskunde van Novicare. De betreffende bewoners en hun familie zijn daar al over geïnformeerd.

In de persconferentie van woensdag 20 januari is gemeld dat de termijn tussen de eerste en tweede vaccinatie is verlengd naar zes weken om zo sneller vaccins beschikbaar te krijgen voor mensen vanaf 60 jaar. Dit heeft geen consequenties voor reeds gemaakte afspraken. Dat wil zeggen dat de termijn van drie weken tussen de eerste en tweede vaccinatie voor cliënten die onder behandeling zijn van Novicare ongewijzigd is.

Cliënten die onder behandeling zijn van een huisarts worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over hun coronavaccinatie. Dit geldt voor zowel voor cliënten die thuis wonen als cliënten die in één van de locaties van Savant Zorg wonen. De berichtgeving volgt via de eigen huisarts.