Afbeelding bij artikel
Savant de Eeuwsels

Pilot open deuren positief afgerond

Gepubliceerd: 15-12-2022
Body tekst

De pilot Open Deuren op woonzorgcentrum Savant de Eeuwsels is na zes maanden positief afgerond. Het gebruik van leefcirkels wordt als positief ervaren en levert positieve resultaten op.

 

Leefcirkels

De open deuren sluit ook volledig aan bij onze visie vanuit positieve gezondheid. Bij het gebruik maken van de leefcirkels ligt het accent niet op ziekte, maar op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Voor alle cliënten stellen we persoonlijke, elektronische leefcirkels in. Met de huidige sensortechnologie is dit mogelijk. De cliënt draagt een polsbandje of een kettinkje waarin geprogrammeerd is wat zijn of haar bewegingsruimte is. Oftewel naar welke leefcirkels hij of zij mag. Daardoor kunnen cliënten zich vrij in het gebouw bewegen en optimaal gebruik maken van leef- en bewegingsruimte. Met het behandelend team en de familie wordt bepaald wat de bewegingsruimte van iedere cliënt is en worden risico’s besproken.


Wat heeft de pilot opgeleverd?

Cliënten reageren heel enthousiast wanneer zij gebruik maken van de leefcirkels. We zien steeds meer beweging, wat hun leefruimte dus vergroot. Ook zien we meer sociale interactie met medebewoners, medewerkers en andere gebruikers van Savant de Eeuwsels. Binnen de locatie is het bespreken van de noodzaak van meer mobiliteit en vrijheid vaker onderwerp van gesprek. Daarnaast zijn we heel tevreden over wat de open deuren ons oplevert ten aanzien van de wet zorg en dwang. Cliënten worden tegemoet gekomen in hun beweegdrang en stimulering tot een normale participatie aan de maatschappij. Dit resulteert in minder stappenplannen rondom bijv. onrust medicatie en vrijheid beperkende maatregelen.

 

Er is veel belangstelling binnen Savant voor deze pilot open deuren geweest, de opgedane kennis wordt gedeeld met andere locaties en er zal onderzocht worden op welke locaties de leefcirkels ook van toegevoegde waarde zouden kunnen zijn.