Afbeelding bij artikel
Savant de Eeuwsels

Open deuren voor bewoners met dementie

Gepubliceerd: 28-01-2020
Body tekst

Savant vindt het onwenselijk dat mensen met dementie, die hun hele leven lang van hun vrijheid hebben genoten, achter een gesloten deur moeten wonen. Met een projectgroep zijn daarom al flinke stappen gezet om open deuren binnen Savant de Eeuwsels te realiseren.

Het idee is de deuren van de verpleegafdelingen elektronisch te openen. Ze gaan pas open als de cliënt deze mag en kan openen. Voor alle cliënten stellen we persoonlijke, elektronische leefcirkels in. Met de huidige sensortechnologie is dit mogelijk. De cliënt draagt een polsbandje waarin geprogrammeerd is wat zijn of haar bewegingsruimte is. Oftewel naar welke leefcirkels hij of zij mag. Daardoor kunnen cliënten zich vrij in het gebouw bewegen tot aan de algemene voordeur in de hal van Savant de Eeuwsels. Met het behandelend team en de familie wordt bepaald wat de bewegingsruimte van iedere cliënt is en worden risico’s besproken.

Voordelen
Meer bewegingsruimte geeft voordelen. Zo blijkt uit onderzoek dat mensen met dementie er rustiger van worden. Een andere hele mooie bijkomstigheid van open deuren is dat cliënten minder vaak vallen. Door meer te bewegen worden ze namelijk fitter.

Testfase
Binnenkort gaan onder meer medewerkers, vrijwilligers en familieleden het systeem testen. Ze krijgen een polsbandje waaraan een persoonlijke elektronische leefcirkel wordt gekoppeld. Aan de hand van casussen zullen zij door het gebouw gaan lopen. Er wordt vervolgens bijvoorbeeld gekeken wat er gebeurt als ze buiten hun leefcirkel komen. De informatie die uit deze testfase komt, wordt verzameld en bijgesteld.

Na een succesvolle pilot zullen de deuren van de verpleegafdelingen van Savant de Eeuwsels geopend worden. Vervolgens volgen adviezen voor de andere Savantlocaties met als streven dat in de toekomst alle deuren van de verpleegafdelingen geopend zijn.