Afbeelding bij artikel
Bedienen van medicijnverstrekker Medida

Subsidie voor meer technologie bij Zorg thuis

Gepubliceerd: 29-01-2020
Body tekst

Savant Zorg heeft samen met De Zorgboog, huisartsengroep Elan, zorgverzekeraar CZ en Gemeente Helmond subsidie gekregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het geld is bedoeld om ervoor te zorgen dat zorgtechnologie vaker bij mensen thuis ingezet kan worden. Dit heeft als doel dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

De subsidie gaan we gezamenlijk inzetten voor drie bestaande technische hulpmiddelen:

  • Sensara. Dit is een leefstijlmonitor die aan de hand van sensoren het gedrag in de gaten houdt van alleenwonende, zorgbehoevende mensen. Denk hierbij aan mensen met dementie. Bekijk dit filmpje voor meer uitleg.
  • Medido. Dit is een apparaat dat gedurende de dag  op het juiste moment medicijnen verstrekt. Bekijk dit filmpje voor meer uitleg.
  • Facetalk: Dit is een app waarmee cliënten en verpleegkundigen met elkaar kunnen beeldbellen.

In Nederland hebben we een steeds groter wordende groep ouderen die zelfstandig thuis woont. De technische hulpmiddelen gaan ons helpen om goede zorg te blijven bieden aan deze groep. De genoemde hulpmiddelen ontlasten de verpleegkundige  bijvoorbeeld in het aantal bezoeken, waardoor deze meer tijd krijgt voor andere zorgtaken of het bieden van zorg aan meer cliënten. Ook mantelzorgers hebben profijt van middelen zoals Sensara en Medido. Zij kunnen op afstand een oogje in het zeil houden en hebben meer vertrouwen op het tijdig innemen van medicijnen.   

Met de subsidie willen we meer bekendheid geven aan de mogelijkheden van zogtechnologie. Huisartsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen en gemeenten worden hierbij betrokken. Bij de inzet van zorgtechnologie wordt altijd gekeken wat wel of niet past bij een cliënt, het hulpmiddel is nooit het doel.

De komende periode plaatsen we meer informatie op www.savant-zorg.nl over welke mogelijkheden zorgtechnologie biedt.