Afbeelding bij artikel
Nieuwe algemene voorwaarden

Nieuwe algemene voorwaarden voor zorg

Gepubliceerd: 29-03-2022
Body tekst

Met ingang van 1 januari 2022 heeft Savant Zorg nieuwe algemene voorwaarden. Het gaat om een actualisatie van de algemene voorwaarden van 2018, die op 1 januari 2022 vervallen zijn. Ook dit keer zijn de voorwaarden opgesteld in overleg met ActiZ en Zorgthuisnl, Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland. De aanleiding om de tweezijdige algemene voorwaarden te actualiseren is de gewijzigde wetgeving waaronder de Wet zorg en dwang.

Wat zijn algemene voorwaarden? 
Algemene voorwaarden zijn afspraken die van toepassing zijn op de zorgovereenkomst tussen de cliënt en de zorgaanbieder. In de algemene voorwaarden worden de rechten en plichten van zowel de cliënt als die van Savant Zorg geregeld. Het gaat over wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden, zoals het omgaan met persoonlijke gegevens, huisregels, aanvullende diensten en kosten en het bieden van veilige en afgestemde zorg (zorgplan).

De nieuwe voorwaarden bestaan, net als voorheen, uit een Algemene module en aanvullende bijzondere modules. De algemene module is bedoeld voor al onze cliënten. Een of meerdere aanvullende module(s) zijn van toepassing als de cliënt een specifieke soort zorg ontvangt.

Meer lezen? Kijk dan op onze pagina met de algemene voorwaarden.