Afbeelding bij artikel
Medewerkers gestart met opleiding Zorgtechnologie

Medewerkers gestart met opleiding Zorgtechnologie

Gepubliceerd: 04-11-2019
Body tekst

Zorgtechnologie, zoals monitoringssystemen, handige apps, zorgrobots en slimme sensoren, maken de zorg voor cliënten makkelijker. Bovendien versterkt zorgtechnologie het behoud van regie en vergroot het de zelfredzaamheid van cliënten op een waardige manier. Savant wil daarom zoveel mogelijk gebruik maken van zorgtechnologie. Om te investeren in kennis op dat gebied, zijn onlangs twee collega’s, Marijke Kievit en Richard Dehne, gestart met een gerichte HBO-opleiding.

Marijke en Richard maken deel uit van de kerngroep Zorgtechnologie die eerder dit jaar binnen Savant is gevormd. De kerngroep bestaat uit zes verpleegkundigen, een casemanager, een thuisbegeleider en een MT-lid. De kerngroep zorgt voor centrale coördinatie en aansturing van de zorgtechnologie binnen Savant.

 

Alarmsensor
Leefstijlmonitoring is een van de technologieën die binnen Savant wordt ingezet voor onder meer zelfstandig alleenwonende ouderen met dementie. In het huis van de zelfstandig wonende ouderen wordt een sensor geplaatst, die gekoppeld is aan een app. Deze geeft vervolgens signalen door bij afwijkingen of bijzondere bewegingen in het normale leefpatroon van de oudere. De mantelzorger kan hierop direct acteren door bijvoorbeeld zelf langs te gaan of acute hulp in te schakelen. Voordeel daarbij is dat hij gerichter met de zorgprofessionals kan afstemmen over oplossingen.

Opleiding brengt zorg en technologie bij elkaar
Met de opleiding Zorgtechnologie die Marijke en Richard volgen, wordt de wereld van zorg en technologie bij elkaar gebracht. Richard: “In de opleiding krijgen we onder meer inzicht in de mogelijkheden die er zijn om technologie in de zorg in te zetten. En leren we om adviesrapporten te schrijven voor iemand die een vraag heeft over de inzet van een vorm van technologie. Modules die aan bod komen zijn onder meer gezonde leefstijl, wijkgerichte zorg, hulpmiddelen, zorg op afstand, zorgrobotica en e-health.”

Marijke Kievit werkt als zorgcoördinator op de afdeling kleinschalig wonen van Savant Rivierenhof. Marijke: “Ik heb gesolliciteerd op de vacature voor de opleiding naar aanleiding van de workshop die er afgelopen jaar geweest is. Daarnaast zocht ik na 12 jaar op kleinschalig wonen meer uitdaging én wil ik me graag Savantbreed inzetten en spreekt de nieuwe functie die volgt na de opleiding mij erg aan. Alleen al binnen kleinschalig wonen zie ik veel mogelijkheden voor technologie, zoals de inzet van leefcirkels. Ik heb er zin in om technologie ‘gewoon’ te maken binnen Savant!”

Richard werkt als zorgcoördinator op Savant van Lenthof. “Ik ben me meer gaan interesseren voor zorgtechnologie nadat ik op Savant de Ameide op de afdeling kleinschalig wonen twee proeftuinen heb gehad voor de inzet van domotica. Dat er bij Savant van Lenthof veel in domotica is geïnvesteerd, kwam natuurlijk goed uit. Toen de vacature voorbij kwam voor de opleiding heb ik daarom meteen gesolliciteerd. Wat ook erg leuk is; als we de opleiding afgerond hebben, gaan we een nieuwe functie bekleden en proberen bekendheid te krijgen bij onze collega’s, zodat ze weten wie wij zijn en wat wij voor ze kunnen betekenen.”

Richard en Marijke zullen tijdens en na hun studie hun kennis inzetten en collega’s ondersteunen bij zorgtechnologie projecten. Omdat zorgtechnologie voor de komende jaren een speerpunt is van Savant en de inzet ervan onontkoombaar is, zullen we hierin blijven investeren en zo nodig meerdere collega’s hierin faciliteren met een opleiding.