Tevreden cliënt

Positieve gezondheid: eigen regie en zelfredzaamheid

Positieve gezondheid ligt aan de basis van de zorg voor onze cliënten. Veerkracht, aanpassingsvermogen en behoud en regie en zelfredzaamheid staan centraal, niet de beperkingen of de ziekte zelf. Onze blik is breed, we kijken naar gezondheid én welzijn. Natuurlijk is er aandacht voor het geven van voorlichting over en preventie van  gezondheidsproblemen. Het zorgt ervoor dat cliënten zo lang mogelijk zelfstandig blijven en de regie behouden.

Tekst

Netwerk en voorzieningen – maar eerst: wat kan de cliënt zelf
Bij de inzet van professionele zorg kijken we eerst naar wat de cliënt zelf kan. Alleen of met hulp van zijn omgeving. Dit kan de mantelzorger zijn maar ook het sociale netwerk. De mantelzorger denkt mee en participeert in de zorg en het dagelijks leven van de cliënt. We maken duidelijke afspraken met onze cliënten en de betrokken mantelzorgers over de invulling van de zorgvraag. We spreken hen aan op hun verantwoordelijkheid. Voordat we zorgmedewerkers inzetten, kijken we altijd naar beschikbare voorzieningen zoals hulpmiddelen, digitale zorg of zorgtechnologie.

De focus op kwaliteit van leven met passende zorg en ondersteuning
Bij Savant kunnen cliënten vertrouwen op passende zorg en ondersteuning. Dat bieden we op basis van onze kennis en ervaring. Samen met de cliënt kijken we naar zijn kwaliteit van leven. Dat ligt ten grondslag aan ons kwaliteitsbeleid.

Zoveel mogelijk thuis en anders in passende woonvormen
Mensen die ouder worden, gezondheidsproblemen krijgen of (chronisch) ziek worden, blijven in principe in hun eigen omgeving wonen. Hiervoor ontwikkelen we innovatieve concepten. En als het écht niet meer kan, zoeken we samen naar woonmogelijkheden die aansluiten bij de behoefte. Is dat bij Savant dan zijn er woonzorglocaties waar het prettig en comfortabel wonen is, waar gelegenheid is elkaar te ontmoeten en waar ook ruimte is voor privacy.

Zorginnovatie, zorgtechnologie en digitale zorg dragen bij aan eigen regie
We gebruiken technologische, digitale en zorggerelateerde ontwikkelingen, zodat cliënten langer thuis kunnen wonen en de eigen regie kunnen behouden. Ook zorgen ze ervoor dat onze medewerkers op de juiste plek ingezet worden, zodat we meer cliënten kunnen helpen met minder medewerkers.

 

Terug naar het Koersplan

Tekst

We houden regelmatig onderzoeken om met de uitkomsten onze zorg nog beter af te stemmen op de wensen van onze cliënten en het werken binnen Savant Zorg nóg aangenamer te maken.

Cliënttevredenheidsonderzoek
Het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek is voor Savant Zorg een belangrijk instrument om erachter te komen of en in welke mate cliënten tevreden zijn. Deze onderzoeken vinden zowel intramuraal als extramuraal plaats. De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken worden besproken in de teamoverleggen en in de cliëntenraden. Van daaruit worden acties uitgezet om verbeteringen door te voeren.

Zorgkaart Nederland
De waarderingen op Zorgkaart Nederland geven Savant Zorg handvatten om voortdurend alert te zijn en te blijven op een zo hoog mogelijk kwaliteit van zorg.

Compliment of klacht
Bij Savant Zorg zetten de medewerkers elke dag hun beste beentje voor om goede zorg te leveren. Wij hopen dat u dat ook zo ervaart. Bent u tevreden over de dienstverlening van Savant Zorg en wilt u een compliment achterlaten voor een van onze medewerkers of teams? Of bent u, ondanks onze goede intenties en betrokkenheid, toch niet helemaal tevreden? Kijk hier hoe u een compliment of klacht met ons kan delen.

Tekst

Waarborgzegel fixatievrije zorginstelling
Als eerste zorgorganisatie in de regio heeft Savant Zorg het driesterren waarborgzegel Fixatievrije zorginstelling behaald. Het certificaat waarborgt dat vrijheid beperkende maatregelen tot een minimum worden beperkt. Het waarborgzegel van Innovatiekring Dementie geldt voor alle locaties van Savant Zorg. Hiermee garandeert Savant Zorg optimale bewegingsvrijheid voor cliënten met dementie.

ISO
De dagelijkse zorg is helemaal afgestemd op uw wensen en eisen. Door het ISO certificaat werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering van de zorg- en dienstverlening. Niet alleen staan bij Savant uw wensen en behoeften centraal, maar verbeteren we ook continu onze zorg- en dienstverlening. Het ISO certificaat is telkens drie jaar geldig. Onze organisatie wordt elk jaar opnieuw uitgebreid getoetst of we nog voldoen aan de ISO-eisen. Zo houdt Savant Zorg voortdurend de vinger aan de pols en werken we elke dag aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering voor al onze klanten in onze woonzorglocaties en in de wijk.