Compliment of klacht

Bij Savant Zorg zetten de medewerkers elke dag hun beste beentje voor om goede zorg te leveren. Wij hopen dat u dat ook zo ervaart. 

Tekst

Compliment

Bent u tevreden over de dienstverlening van Savant Zorg en wilt u een compliment achterlaten voor een van onze medewerkers of teams? Dat waarderen wij zeer.  Stuur uw compliment naar compliment@savant-zorg.nl.
Wij zorgen ervoor dat het compliment bij de betreffende medewerker of team terecht komt.

Ook kunt u uw positieve ervaringen met Savant Zorg delen via www.zorgkaartnederland.nl. Deze site toont meerdere ervaringen van de Nederlandse gezondheidszorg. 

 

Klacht

Ondanks onze gedrevenheid kan er binnen Savant Zorg iets mis gaan. Wanneer u ergens niet tevreden over bent of een klacht heeft, streven wij ernaar dit zo snel mogelijk en in goed overleg met elkaar op te lossen. Klik hier om de klachtenregeling van Savant Zorg te bekijken.

Welke mogelijkheden zijn er? 

  • Wanneer het een persoonlijk geval betreft, raden we aan met de betreffende medewerker het gesprek aan te gaan. Hij/zij zoekt direct naar een passende oplossing.
  • Ook kunt u contact opnemen met de Klantenservice van Savant Zorg via klantenservice@savant-zorg.nl of (0492) 572 000. Zij zorgen ervoor dat uw klacht opgelost wordt of op de juiste plek terecht komt.
  • Vindt u het prettiger uw klacht met een onafhankelijke klachtenfunctionaris te bespreken? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris Wilma van Os. Zij biedt een luisterend oor en werkt onafhankelijk van Savant Zorg.
    U kunt haar tijdens kantooruren bereiken via (06) 433 66 546 of wvanos@meezuidoostbrabant.nl
  • Uw klacht kunt u ook indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. Hiervoor kunt u een klachtenformulier aanvragen bij de secretaris van de klachtencommissie (j.liebrand@savant-zorg.nl). 

 

Klacht

Klokkenluidersregeling

Indien medewerkers vermoedens van onrechtmatigheden en/of misstanden in de organisatie aankaarten, beschermt de klokkenluidersregeling hen in hun rechtspositie. Deze regeling draagt eraan bij dat Savant Zorg zorgvuldig omgaat met een (vermoeden van een) misstand. Medewerkers kunnen via de intranet-omgeving van Savant Zorg via het systeem Joost meer informatie vinden.