Positieve gezondheid

Body

Aandacht voor de lichamelijke, sociale en spirituele behoeften van de cliënt in plaats van de ziekte of de gebreken die bij ouderdom horen.

Tekst

We denken na over hoe we cliënten kunnen ondersteunen bij een goed en waardevol leven. We dragen daar zo goed als mogelijk aan bij. De lichamelijke, sociale en spirituele behoeften van de cliënt staan hierbij centraal, niet de ziekten en gebreken die bij ouder worden horen. In deze visie is positieve gezondheid niet meer het domein van alleen de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Zes thema’s spelen daarin een rol:

  • Lichaamsfuncties
  • Mentaal welbevinden
  • Zingeving
  • Kwaliteit van leven
  • Meedoen
  • Dagelijks functioneren

Ieder thema heeft te maken met verschillende onderdelen, zoals fitheid, jezelf accepteren, levenslust, balans, sociale contacten, omgaan met geld enzovoort. Medewerkers van Savant Zorg krijgen trainingen en begeleiding om vanuit deze gedachte van positieve gezondheid te handelen richting cliënten. Met het doel om cliënten breder naar gezondheid te laten kijken en zij een passende manier vinden om zichzelf gezond en energiek te voelen.

Citaat

“Door met positieve gezondheid aan de slag te gaan, krijg je een heel ander gesprek met een cliënt. Mensen krijgen hierdoor echt gevoel dat ze er nog toe doen, ondanks alle gebreken die bij het ouder worden komen kijken.”

Citaat bijschrift
Ilse, Wijkverpleegkundige