Gezonde en duurzame bedrijfsvoering

Tekst

Duurzame bedrijfsvoering: samen zorgen voor een goede morgen
Savant wil duurzaam zijn. Daarom houden we rekening met de gevolgen van wat we doen voor de samenleving. Dat heeft invloed op zaken als huisvesting, energievoorziening, mobiliteit, afvalbeheer, technologie en inkoop van producten en grondstoffen. Hierdoor blijft de leefomgeving van de volgende generaties veilig, gezond en leefbaar. Dat betekent nu rekening houden met later. Ook voelen we die verplichting naar onze (toekomstige) medewerkers. Savant wil in 2030 het verbruik van energie en grondstoffen halveren. Klik hier om meer te lezen over duurzaamheid binnen Savant. Samen zorgen voor een goede morgen. 

Gezonde bedrijfsvoering
Financieel gezond blijven is cruciaal; de reguliere bedrijfsvoering moet zichzelf in stand kunnen houden en er is altijd ruimte nodig om te verbeteren en te vernieuwen. De zorgexploitatie en vastgoedexploitatie zijn los van elkaar gezond. Daarnaast is de interne dienstverlening betrouwbaar en professioneel. De basis is op orde; daar moeten cliënten en medewerkers op kunnen vertrouwen. Er zijn goed werkende processen, op elkaar afgestemd en efficiënt ingericht. Medewerkers kunnen de verantwoordelijkheid nemen, zelfstandiger handelen, meebewegen met de veranderende omgeving en beter samenwerken.

 

Terug naar het koersplan