Gespecialiseerde verpleging

Body

Heeft u thuis complexe verpleging nodig vanwege een -tijdelijke- ernstige aandoening, ziekte of beperking? Dan komen onze gespecialiseerde verpleegkundigen in actie.

Tekst

Dit team bestaat uit getrainde vakmensen in verpleegkundige specialisaties als wondzorg, dementie, neurologie, longaandoeningen, oncologie, verpleegtechnische zorg, urologie, dialyse, kindzorg, bloedtransfusie en palliatieve zorg. Door hun deskundigheid en ruime praktijkervaring geven zij precies de juiste verpleging en verzorging die u nodig hebt.

Tekst

Zelfstandig wonen met een volwaardig pakket zorg en ondersteuning

 

Het Volledig Pakket Thuis van Savant biedt u in uw eigen woonomgeving (zowel thuis als een appartement of kleinschalige woonvorm in een woonzorgcentrum) grotendeels dezelfde zorg en dienstverlening als dat u met verblijfsindicatie in een woonzorgcentrum ontvangt. Denk aan verzorging en verpleging, zorg bij onverwachte situaties, huishoudelijke hulp, (vergoeding voor) maaltijden en deelname aan dagactiviteiten.

 

  • Broodgeldvergoeding: € 67,99 per maand
  • Warme maaltijdvergoeding: € 265,45 per maand 
  • Wasgeldvergoeding: € 25,50 per maand

 

Voor wie?

Het Volledig Pakket Thuis is mogelijk voor mensen die een redelijk stabiele zorgvraag hebben en die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. De Klantenservice informeert u graag of het Volledig Pakket Thuis voor u geschikt is.

Tekst

Bloedtransfusie aan huis

Heeft u vanwege uw ziekte of aandoening regelmatig een bloedtransfusie nodig? En ziet u telkens op tegen de inspanning en rit naar het ziekenhuis? Sinds 2018 voeren wij samen met het Elkerliek ziekenhuis bloedtransfusies uit aan huis. Zodat u zo min mogelijk belasting ervaart en in uw eigen thuisomgeving de behandeling kan ondergaan. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden in uw situatie contact op met onze Klantenservice.

 

Contact

Tekst
VPT folder

Bekijk hier de flyer Volledig Pakket Thuis