Samenwerkingspartners

Savant Zorg werkt continu aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Dit doen we in nauwe samenwerking met een groot aantal partners. Op deze pagina vindt u meer informatie over enkele projecten waarin we onze krachten bundelen.

Tekst

NAH Netwerk ZuidoostBrabant

Ook voor specifieke doelgroepen werkt Savant Zorg nauw samen met andere organisaties. Voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun mantelzorgers participeren wij bijvoorbeeld in het NAH Netwerk Zuidoost Brabant. In dit samenwerkingsverband wordt de zorg en begeleiding van mensen met een NAH gecoördineerd en gestroomlijnd. Meer weten? Kijk dan eens op de wegwijzer Hersenletsel.

 

Frisse blik op zorg

Savant is een van de deelnemers aan www.frisseblikopzorg.nl. Op deze website worden vernieuwingen in de zorg met behulp van videobeelden gedeeld. In korte video’s vertellen medewerkers over hun ervaringen. U kunt op deze manier bij een zorgorganisatie binnenkijken. Hoe pakken zij de nachtzorg aan? Hoe gebruiken zij nieuwe techniek? Hoe zorgen zij voor veilig omgaan met medicijnen? Zijn de deuren op de afdelingen dicht of open, en is dat veilig genoeg? Hoe maakt de thuiszorg gebruik van nieuwe mogelijkheden? Alle video’s komen uit de regio Zuidoost-Brabant.

 

Zorgcampus de Peel

Zorgcampus de Peel is een modern netwerkverband waarin Savant Zorg, De Zorgboog, Elkerliek, ORO en GGZ Oost Brabant samenwerken aan het verkrijgen en behouden van medewerkers op het juiste niveau en passend bij de zorgvraag.

 

Gemeenten

Savant Zorg zit regelmatig met gemeenten rond de tafel voor overleg. Gemeenten hebben immers een belangrijke rol in zorg, wonen en welzijn van burgers. Bijvoorbeeld de Wmo, Huishoudelijke Ondersteuning, Jeugdzorg, huisvestingsbeleid en welzijnszorg. Wij adviseren gemeenten over deze en andere onderwerpen. Ook werken we samen aan innovatieve oplossingen zoals leefstijlmonitoring en woningtoegang.

 

Woningbouwcorporaties

Woningbouwcorporaties zijn belangrijke gesprekspartners van Savant Zorg. Op diverse woonzorglocaties verzorgen wij in samenwerking passende huisvesting voor senioren met een zorgvraag. We werken nauw samen met de woningbouwcorporaties in de regio Helmond en de Peel. Dat zijn CompaenWocomWoonpartnersBergopwaarts en VolksbelangOok bieden wij net als de corporaties appartementen te huur aan via het regionale woningportaal Wooniezie.nl.

 

Welzijnsorganisaties

Savant Zorg heeft contact met diverse lokale welzijnsorganisaties, zoals de LEVgroepSMO Helmond en Onis om waar nodig en wenselijk in te spelen op de behoeften. Zo zorgen we voor de juiste opvang.

 

Meer krachtenbundeling

Behalve in bovenstaande projecten bundelen we de krachten in veel meer initiatieven. Daarvoor werken we samen met de huisartsengroepen ELAN, POZOB, DOH, De Zorgboog, Elkerliek ziekenhuisSenzerJeugdbescherming BrabantDe Combinatie jeugdzorgFaros SeniorendienstverleningGGZ Oost Brabant, Sociale Kaart HelmondMedicuraNetwerk Palliatieve Zorg, Netwerk Dementie, Fontys en ROC Ter AA.