Privacy

Privacy speelt een belangrijke rol binnen Savant Zorg. Wij zijn vanuit de AVG verplicht om zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens. We vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan en privacy waarborgen. In de privacyverklaring voor cliënten kunt u daar alles over lezen.