Afbeelding bij artikel
Cliëntenraad Zorg thuis

Cliëntenraad Zorg thuis zoekt nieuwe enthousiaste leden

Gepubliceerd: 11-07-2022
Body tekst

Wij vinden de mening van onze cliënten erg belangrijk. Door hun ervaringen kunnen wij onze zorg- en dienstverlening op peil houden en verder aanscherpen. De belangen van onze cliënten worden behartigd door een cliëntenraad. De leden vangen signalen op, gaan regelmatig met cliënten in gesprek en maken onderwerpen die onder de cliënten leven bespreekbaar.

De cliëntenraad heeft zes keer per jaar overleg waarbij de directeur Zorg thuis aansluit. Dit overleg vindt overdag plaats. Onderwerpen als inzet zorgtechnologie, omgaan met krapte in de zorg, tevredenheidsonderzoeken worden dan besproken. Ook geeft de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies over de zorgverlening. Daarnaast organiseert de cliëntenraad achterbanbijeenkomsten rondom een thema. Dit kan bijvoorbeeld gaan over veilig thuis wonen of positieve gezondheid.

Interesse?
Ontvangt u zelf zorg, bent u een familielid of mantelzorger of voelt u zich anderszins betrokken bij de Zorg Thuis van Savant? En komt u graag op voor de belangen van onze cliënten? Meld u dan aan als lid van de cliëntenraad! Om u aan te melden en voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de cliëntenraad Savant Zorg thuis via 0492 572 111 of clientenraadzorgthuis@savant-zorg.nl