De gelukkige medewerker en vrijwilliger

Tekst

Werkgeluk
Savant maakt werk van werkgeluk. Medewerkers werken vanuit positieve gezondheid, vakmanschap en professionele ontwikkeling. Ze voelen zich gewaardeerd en werken autonoom. Ze zijn binnen Savant even belangrijk als de cliënten. Wie graag iets voor een ander wil betekenen vindt bij Savant uitdagend werk waarbij je zelf keuzes kunt maken. Je werkomgeving is daarbij prettig, gezond en veilig.

Bij Savant werk je samen; we hechten belang aan een goede sfeer en samenwerking met collega’s. Net als iedereen hebben medewerkers en vrijwilligers van Savant behoefte aan vertrouwen, waardering en respect. We hebben oog voor elkaar en doen samen wat nodig is om plezier in ons werk te hebben. We gebruiken vooral ons vakmanschap en (praktische) kennis om cliënten passende zorg te geven. Daar waar nodig vragen we de ondersteuning om raad. We gebruiken het vakmanschap van iedereen in de organisatie. Op die manier brengen we verbinding.

Leren en ontwikkelen
Voor iedere medewerker en leerling is er ruimte om te leren en talenten, kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Hierdoor draagt Savant bij aan de kwaliteit van leven van onze cliënten, nu en in de toekomst. En zo behouden we onze medewerkers. De ontwikkeling van het opleidings- en scholingsaanbod vraagt om continue afstemming met het werkveld en de veranderende omgeving. Op die manier krijgen nieuwe ontwikkelvraagstukken als gevolg van zorginnovaties en toekomstbestendig werken een plek in het aanbod. ‘Bekwaam is inzetbaar’ wordt hierbij steeds meer de norm. Ook Savant als organisatie leert en ontwikkelt zich.

 

Terug naar het koersplan

Tekst

Savant investeert in een fijne werkomgeving waar ruimte is om zelfstandig te beslissen en zelf verantwoordelijkheid te nemen. Aandacht voor ontwikkeling is hier onlosmakelijk mee verbonden: zowel individueel, professioneel als in teamverband. Dit alles hoeven de medewerkers natuurlijk niet helemaal alleen te doen. Hiervoor kunnen zij rekenen op verschillende vormen van ondersteuning. Denk hierbij aan een teamcoach en een verbinder op de locatie, maar ook vanuit verschillende ondersteunende afdelingen zoals HR, Leren & ontwikkelen of de roosterregisseurs.

Daarnaast denk en praat je als medewerker van Savant mee over hoe dingen beter kunnen. De medewerker heeft immers de kennis in huis en Savant hanteert daarom ook het motto: Wie het weet, mag het zeggen. Zo worden de medewerkers nauw betrokken bij de totstandkoming van actuele functiebeschrijvingen die aansluiten bij een Rijnlandse organisatie.

Naast een betrouwbare basis in de CAO VVT met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering en de mogelijkheid tot een Balansbudget (waarin afspraken gemaakt kunnen worden ter bevordering van een wenselijke werk/privé-balans), zijn wij continue bezig met het door ontwikkelen van een plezierige werkomgeving waarbij de gelukkige medewerker centraal staat. Zo is bijvoorbeeld ook Savant Vitaal ontstaan. Binnen deze tak begeleiden, faciliteren, inspireren en stimuleren wij medewerkers bij het nemen van eigen regie op het gebied van vitaliteit, (duurzame) inzetbaarheid en (werk)geluk. Denk hierbij aan loopbaanbegeleiding of workshops op het gebied van de overgang of werkstress. Ook verzorgen wij wekelijks gratis fruit op iedere locatie!

Tekst

Mantelzorgerkenning

Savant heeft de WERK & Mantelzorg Erkenning. Dat is een erkenning voor organisaties die de combinatie werk en mantelzorg goed mogelijk maken voor hun werknemers en een mantelzorgvriendelijk beleid hebben. We maken het thema werk en mantelzorg bespreekbaar, geven inzicht in de wettelijke verlofregelingen waar mantelzorgers gebruik van kunnen maken en flexibel zijn in het bieden van maatwerkoplossingen. Denk bijvoorbeeld aan flexibele werktijden, zorgtaken regelen onder werktijd en de mogelijkheid krijgen om het werk onverwachts te onderbreken.