Meer cliënten, hetzelfde aantal medewerkers

We gaan meer cliënten helpen met hetzelfde aantal medewerkers

Tekst

Savant maakt werk van werkgeluk.
De focus op werkgeluk maakt Savant een aantrekkelijke werkgever, waardoor we nieuwe medewerkers aantrekken en bestaande medewerkers behouden. Zo hopen we het aantal medewerkers de komende jaren stabiel te kunnen houden. De medewerker en de cliënt zijn in onze organisatie even belangrijk; er is wederkerigheid.

Savant is onderscheidend als werkgever en geeft bovengemiddeld aandacht aan professionaliteit, eigenaarschap en werkplezier van onze medewerkers. We werken volgens het Rijnlandse gedachtegoed
dat we nog beter werkend maken. Gedeeld leiderschap ontwikkelen we verder in onze organisatie. Het levert een bijdrage in de afstemming en de balans tussen alle onderdelen van Savant.

We hebben extra aandacht voor een goede match tussen wat de medewerker leuk vindt, haar talenten en wat we op verschillende plekken nodig hebben. Voldoening uit het werk brengt positieve energie bij huidige en toekomstige medewerkers. We schrappen regels en procedures als die niets toevoegen, dat draagt bij aan het beter en plezieriger invullen van onze tijd.

We ontwikkelen ‘toekomstbestendig werken’.
Kwaliteit van leven staat voorop. Samen met de cliënt zoeken we naar passende zorg: medewerkers kijken met de cliënt naar wat belangrijk is en samen maken ze keuzes. Informele zorg maken we nog meer voelbaar en zichtbaar, meer gezondheid met minder formele zorg. Zo geven we informele zorg meer ruimte: ‘eerst zorgen dat’ en als dat niet kan ‘zorgen voor’. De samenleving heeft hierin een actieve rol. Het anders inrichten van de zorg biedt nieuwe perspectieven voor medewerkers. Een wendbare organisatie, ruimte om te leren en te experimenteren en het goed gebruiken van talenten van medewerkers dragen bij aan werkgeluk. En iedereen doet mee!
 

Terug naar het koersplan