Keuze passende zorgverzekering

Belangrijke informatie bij de keuze voor uw zorgpolis 2019

Wijkverpleging en Eerstelijnsverblijf wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorg is onderdeel van de zorgpolis die u afsluit bij een zorgverzekeraar van uw keuze. Jaarlijks heeft u de mogelijkheid om stilzwijgend uw zorgpolis te houden of over te stappen naar een andere zorgpolis. U kunt tot en met 31 december 2018 overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Op deze pagina informeren wij u over een aantal aandachtspunten bij uw keuze voor een zorgpolis.

Deze informatie omvat uitsluitend de zorg die is verzekerd via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit betreft niet de zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed. Voor deze vormen van zorg heeft Savant Zorg een contract met alle partijen.

Overzicht zorgverzekeraars
Wanneer u zorg van Savant wenst, dan kunt u kiezen voor een zorgverzekeraar waarmee Savant een overeenkomst heeft. Klik hier voor een overzicht van de zorgverzekeraars. In dit overzicht ziet u met welke zorgverzekeraars Savant voor 2019 een overeenkomst heeft afgesloten voor wijkverpleging en eerstelijnsverblijf en met welke zorgverzekeraars geen contract is afgesloten.

  • Gecontracteerde zorg
    Bij de zorgverzekeraars waarmee Savant wel een overeenkomst heeft gesloten, worden de zorgkosten die volgen uit de Zorgverzekeringswet-indicatie volledig door de zorgverzekeraars vergoed.
  • Niet-gecontracteerde zorg
    Helaas is gebleken dat de voorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg door zorgverzekeraars onnodig complex is gemaakt. Savant heeft daarom het besluit genomen om te stoppen met niet-gecontracteerde zorg. Dat betekent dat cliënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waar Savant geen contract mee heeft, geen zorg kunnen ontvangen van Savant Zorg.Heeft uw zorgverzekeraar geen overeenkomst met Savant Zorg voor de wijkzorg en eerstelijnsverblijf? Dan heeft u de keuze om over te stappen van zorgverzekeraar of te kiezen voor een andere zorgaanbieder. Houd er rekening mee dat meerdere zorgaanbieders geen contracten hebben afgesloten.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het kiezen van een passende zorgverzekering. Bekijk dan de website: www.ikregelmijnzorggoed.nl

Wij raden u aan om ook zelf de polisvoorwaarden van uw zorgpolis te lezen. Hierin kunt u zien welke keuzevrijheid u heeft en of uw zorgverzekeraar aanvullende voorwaarden stelt.