Keuze passende zorgverzekering

Belangrijke informatie bij de keuze voor uw zorgpolis

Wijkverpleging wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De wijkverpleging is een onderdeel van de zorgpolis die u afsluit bij een zorgverzekeraar van uw keuze. Jaarlijks heeft u de mogelijkheid om stilzwijgend uw zorgpolis te houden of over te stappen naar een andere Zorgpolis. Op deze pagina informeren wij u over een aantal aandachtspunten bij uw keuze voor een zorgpolis.

Lijst zorgverzekering
Wanneer u zorg van Savant wenst, met zo min mogelijk administratieve lasten dan kunt u kiezen voor een zorgverzekeraar waarmee Savant een overeenkomst heeft. Klik hier voor een overzicht van zorgverzekeraars. Hierin ziet u met welke zorgverzekeraars Savant voor 2018 een overeenkomst heeft afgesloten voor wijkverpleging.

Vergoeding kosten wijkzorg
Bij de zorgverzekeraars waarmee Savant een overeenkomst heeft gesloten voor de wijkzorg, worden de zorgkosten die volgen uit de Zorgverzekeringswet-indicatie volledig door de zorgverzekeraars vergoed.

Heeft uw zorgverzekeraar geen overeenkomst met Savant Zorg voor de wijkzorg? Dan ontvangt u de rekening van Savant Zorg volgens onze tarieven voor wijkverpleging en bepaalt uw zorgverzekeringspolis de vergoeding die u van de zorgverzekeraar krijgt voor de geleverde zorg. Het kan zijn dat u dan zelf geld moet bijbetalen. Goed om te weten: Bij een restitutiepolis wordt veelal het gehele bedrag vergoed. Bij een zorg in natura-polis wordt veelal rond de 60% vergoed.

Wij raden u aan om ook zelf de polisvoorwaarden te lezen voor de wijkverpleging. Hierin kunt u zien welke keuzevrijheid u heeft en of uw zorgverzekeraar aanvullende voorwaarden stelt voor de wijkverpleging.

U kunt tot en met 31 december 2017 overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Restitutie- versus naturapolis
Bij het afsluiten van uw zorgverzekering heeft u de keuze tussen een restitutie- en een naturapolis. De verschillen tussen deze twee polissen zijn groot op het moment dat u zelf uw zorgaanbieder wil kiezen en daarbij onafhankelijk wil zijn van de keuze van uw zorgverzekeraar. Dit geldt niet alleen voor wijkverpleging maar ook voor de andere soorten zorg die onder de basisverzekering vallen.

Naturapolis
Het kenmerk van een naturapolis is dat de zorgverzekeraar alleen de volledige kosten vergoed wanneer u een door hem geselecteerde zorgaanbieder kiest. Op het moment dat u kiest voor een andere zorgaanbieder dan betaalt u een aanzienlijk deel van de kosten zelf. U betaalt voor deze polis een iets lagere maandelijkse premie.

Restitutiepolis
Het voordeel van een restitutiepolis is dat u vrije zorgkeuze heeft. Dat wil zeggen dat u zelf een zorgaanbieder kunt kiezen, ook als deze geen contract heeft met de zorgverzekeraar of als de maximale ingekochte zorg via deze aanbieder bereikt is. Tevens krijgt u de zorgkosten volledig vergoed. Voor een restitutiepolis betaalt u een hogere maandelijkse premie hiermee behoudt u echter keuze vrijheid en wordt u niet verrast met extra zorgkosten en minder snel met cliënten-stops.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het kiezen van een passende zorgverzekering. Bekijk dan de website: www.ikregelmijnzorggoed.nl