Zes zorgorganisaties tekenen samenwerkingsovereenkomst

Zorgcirkels Peelland

Door samenwerking de kwaliteit van zorg verbeteren en ondoelmatigheid in de zorg verder terugdringen. Dat is het doel van ‘Zorgcirkels Peelland’. De zorgorganisaties die op dit moment betrokken zijn bij dit open samenwerkingsverband zijn de Zorgboog, GGZ Oost-Brabant, ORO, Savant Zorg, Sint Annaklooster en SWZ. Na een proefperiode van twee jaar hebben deze organisaties hun samenwerking nu bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst.

Cliënten nog beter en sneller ondersteunen
“Door van elkaars deskundigheid gebruik te maken en de dienstverlening meer op maat te leveren, is het de bedoeling dat we cliënten met een beperking of hulpvraag nog beter en sneller kunnen ondersteunen”, geeft bestuurder Jody Cath van SWZ aan.

Op de foto (van links naar rechts) de bestuurders van de deelnemende organisaties: de heer Bosselaar (Savant Zorg), mevrouw Cath (SWZ), de heer Plagge (de Zorgboog), de heer Roelofs (ORO) en de heer Pijls (GGZ Oost-Brabant). Mevrouw Schavemaker (Sint Annaklooster) ontbreekt op de foto.

Op de foto (van links naar rechts) de bestuurders van de deelnemende organisaties: de heer Bosselaar (Savant Zorg), mevrouw Cath (SWZ), de heer Plagge (de Zorgboog), de heer Roelofs (ORO) en de heer Pijls (GGZ Oost-Brabant). Mevrouw Schavemaker (Sint Annaklooster) ontbreekt op de foto.

Door de handen ineen te slaan, willen de organisaties voorkomen dat ‘ieder het wiel opnieuw gaat uitvinden’. Met name bij zorginnovatie in de nachtzorg. “We willen leren van elkaars ervaringen”. Bovendien kan de samenwerking tussen zorgpartners en leveranciers verspilling van zorgmiddelen voorkomen.

Samenwerking op allerlei gebieden
In de proefperiode is al samengewerkt in de reguliere nachtzorg. Ook op andere vlakken is samenwerking zinvol. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, het werken met een klantenservice, toezichthoudende domotica en andere nieuwe (zorg)technologieën. De zes organisaties werken ook samen met andere partners onder de noemer ‘Peel Duurzaam Gezond’, bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Zorgcirkels Peelland is een open samenwerkingsverband voor zorgorganisaties. Andere zorgpartijen kunnen aansluiten als zij de afgesproken condities onderschrijven.