Woonzorgcentrum Hof van Bethanië in Mierlo realiseert een beweegtuin voor bewoners en omwonenden

‘Buiten bewegen geeft meer energie’

Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid van ouderen, zowel fysiek als mentaal. Binnen de muren van Hof van Bethanië vinden al diverse bewegingsactiviteiten plaats. Omdat bewegen in de buitenlucht nóg gezonder is, heeft het Mierlose woonzorgcentrum van Savant Zorg het initiatief genomen om buiten bewegen op de kaart te gaan zetten. De plannen voor een zogenaamde beweegtuin voor ouderen van Mierlo krijgen inmiddels vorm.

Een beweegtuin is een nieuwe manier van bewegen bij woonzorgcentra. Het is een buitenruimte met beweegtoestellen die speciaal ontworpen zijn voor ouderen. Met een aanbod bestaande uit toestellen gericht op coördinatie, balans, lenigheid en uithoudingsvermogen.

Elkaar ontmoeten
Dat bewegen veel positieve lichamelijke effecten heeft, voor met name oudere mensen, is bekend. Het voorkomen van vallen en het tegengaan van overgewicht zijn slechts enkele ervan. Ten opzichte van bewegen in een binnenruimte geeft buiten bewegen meer energie, positieve betrokkenheid en revitalisatie. Uit onderzoeken blijkt dat er daarnaast meer plezier wordt beleefd aan oefeningen als ze in de buitenlucht worden gedaan. En wordt het vaak ook nog eens langer volgehouden. Het heeft ook een groot positief effect op het mentale welbevinden. Vera Kersjes, begeleider welzijn Hof van Bethanië: “Meer bewegen is meer dan alleen oefenen op de toestellen: ook het elkaar ontmoeten is een belangrijk element van een beweegtuin. Zo is er tijdens de oefeningen alle gelegenheid om even bij te praten.”

Proefplaatsing
Met ondersteuning van vrijwilligers, de LEV-groep en Fysiotherapiepraktijk Mierlo heeft Hof van Bethanië een selectie van toestellen gemaakt die aansluiten bij de doelgroep. Binnenkort wordt een proefopstelling van deze geselecteerde beweegtoestellen geplaatst op het pad tussen het woonzorgcentrum en het ernaast gelegen Franciscanessenhof. Vanaf 22 augustus zullen de toestellen een week lang worden getest door de bewoners en omwonenden alvorens daadwerkelijk tot koop zal worden overgaan.

Voor een breed publiek
De beweegtuin leent zich voor een breed publiek. Kristel Kessels, teammanager diensten Hof van Bethanië: “Naast bewoners van Hof van Bethanië en Franciscanessenhof kunnen ook omwonenden en ouderen wonende in andere wijken van Mierlo gebruik maken van bewegen en ontmoeten in de beweegtuin. Een deel van de toestellen is ook geschikt voor rolstoelgebruikers.”

Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van woningbouwvereniging Compaen, het Rabobank Coöperatiefonds, de gemeente Geldrop-Mierlo en een nevenstichting van Savant Zorg.

Uitsnede1_klein Een impressie van de toestellen die met de proefopstelling worden geplaatst.