Wondzorg

De wondverpleegkundige heeft zich gespecialiseerd in het ontstaan, behandelen en voorkomen van wonden. Met deze specialisatie behandelt de wondverpleegkundige complexe wonden. Dat zijn onder meer wonden die om bijzondere kennis vragen omdat ze bijvoorbeeld moeilijk te genezen zijn.


Als u een wond heeft die om speciale aandacht vraagt, behandelt onze wondverpleegkundige u aan huis. De wondverpleegkundige bespreekt uw klachten en problemen met u en stelt aan de hand daarvan een behandelplan op. In dit plan wordt ook aandacht besteed aan het specifieke gebruik van materialen. Tevens informeert de wondverpleegkundige u over ziektebeelden, behandelingen en leefregels. Ook krijgt u voorlichting over het voorkomen van (nieuwe) wonden.

Meer zorg
De wondverpleegkundige bezoekt u regelmatig om de genezing van uw wond in de gaten te houden. Gedurende de zorgverlening houdt de wondverpleegkundige contact met uw behandelaar. Daarnaast bekijkt de wondverpleegkundige of u meer zorg nodig heeft van bijvoorbeeld een diëtist of ergotherapeut. Indien nodig kunt u voor extra zorg doorverwezen worden naar een medisch specialist in het ziekenhuis.