Werkwijze Thuisbegeleiding

Werken aan oplossingen

Onze deskundige Thuisbegeleiders ondersteunen mensen thuis die door uiteenlopende problemen moeite hebben met het dagelijkse leven. De begeleiding is heel praktisch en richt zich op u, uw gezin en andere betrokkenen. Samen met u onderzoeken we zaken waarin u vast loopt en wat er nodig is om tot een goed werkende oplossing te komen. We maken daarbij gebruik van uw sterke punten en bekijken welke -voor u belangrijke- mensen ondersteuning kunnen bieden bij het realiseren van uw doelen.

We bekijken wekelijks wat er op dat moment nodig is, zoals het afhandelen van post, contacten met instanties, structuur aanbrengen in huis, aandacht voor de kinderen. We bespreken de dilemma’s en oplossingen daarin, geven voorbeeldgedrag en feedback.

Lees hier praktijkervaringen van onze cliënten.

Door de ondersteuning ontwikkelt u nieuwe vaardigheden en kunt u de dagelijkse activiteiten beter structureren en de draad van uw leven met meer voldoening en plezier oppakken.

Onze begeleiding helpt u onder meer bij:

  • Organiseren van het dagelijkse leven en huishouden
  • Omgaan met depressie, angsten of andere psychische/ psychiatrische problemen
  • Ontwikkelen van opvoedingsvaardigheden
  • Omgaan met het huishoudbudget en het op orde houden van de administratie
  • Omgaan met een beperking, zoals niet aangeboren hersenletsel (NAH) en dementie
  • Omgaan met ingrijpende veranderingen, zoals een scheiding
  • Ondersteunen van mantelzorg(ers)
  • Integreren in en deelname aan de maatschappij

We maken gebruik van bewezen, oplossingsgerichte methodieken zoals Video hometraining en Triple P bij opvoedondersteuning en Video interactiebegeleiding in de ouderenzorg.

Samen met anderen
Wij werken samen met andere instellingen, zoals welzijnsorganisaties, maatschappelijk werk, jeugdzorg, GGZ en ORO. De Thuisbegeleiding kan helpen om afspraken overzichtelijk te houden en zaken goed op elkaar af te stemmen.

Vraag direct hulp of advies aan
Neem vandaag nog contact met ons op voor hulp of een vrijblijvend advies: