Vragen en antwoorden rondom corona en sluiten van locaties

De informatie geldt voor de locaties: 
Savant de Lisse, Sonnehove, Hof van Bethanie, Van Lenthof, Alphonsus, de Eeuwsels, en kleinschalig wonen binnen Rivierenhof en de Ameide.

 

Toegang (naar binnen of buiten)

Mag familie/mantelzorger op bezoek komen in het verpleeghuis? 

Nee, vanwege de snelle verspreiding van het coronavirus in onze directe omgeving zien we ons genoodzaakt geen bezoek meer toe te staan.

Mag een bewoner op visite bij zijn familie?

Nee. Dit kunnen we niet toelaten, conform de algemene maatregelen van het kabinet.

Mag familie via de achterdeur/tuin van het appartement naar binnen komen?

Nee. Dit is niet toegestaan.

Mag familie/mantelzorger wandelen met de bewoner?

Nee, mantelzorgers/bezoekers kunnen de bewoners niet meer mee naar buiten nemen voor een wandeling of activiteit. Onze medewerkers proberen deze taak op zich te nemen.

Mag familie een bewoner meenemen naar huis?

Het is helaas niet mogelijk voor familie of naasten om een bewoner mee te nemen voor bijvoorbeeld een avond thuis, het weekend of een verjaardag. Elke beweging van bewoners buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is daarom zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners en medewerkers.

Als de familie erop staat en besluit de bewoner toch mee te nemen dan kan de zorgorganisatie niet langer instaan voor de continuïteit van zorg. Zolang het genomen Kabinetsbesluit van kracht is, kan de cliënt niet worden teruggebracht naar het verpleeghuis. De familie is dan verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg.
Na de crisis wordt opnieuw gezocht naar een passende plek voor betrokkene in het verpleeghuis.

Mag de bewoner van verpleeghuis zelfstandig naar buiten?

Nee, dit mag helaas niet. Het in-en uitgaan van het verpleeghuis moet tot een minimum beperkt worden. Elke beweging van bewoners buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van hem/haar zelf, maar ook om de kwetsbare medebewoners.

Soms is naar buiten gaan wel mogelijk in bijvoorbeeld een afgesloten binnentuin of ruimte, die enkel toegankelijk is voor bewoners en medewerkers.

Voor het doen van boodschappen vragen wij de hulp van de mantelzorg.

Het uitlaten van een hondje (op sommige locaties zijn er bewoners met huisdieren) geldt dat we dit per situatie bekijken. Voor huidige situaties is afgesproken dat familie/zorg hier zorg voor draagt.

Kunnen er uitzonderingen gemaakt worden voor bepaalde mantelzorgers of zorgsituaties?

Elke uitzondering is een kans op besmetting, dus we moeten dit zorgvuldig doen.

Bezoekers die uitzonderlijke toegang krijgen, worden op een lijst gezet en krijgen een sticker bij de ingang, van de portier. Hierdoor is het duidelijk dat zij toestemming hebben op een afdeling aanwezig te zijn of iets te brengen tot aan de voordeur van een appartement.

Uitzonderlijke toegang kan te maken hebben met terminale zorg en/of afscheid nemen (in overleg met de arts).

Mag de familie zwaaien voor de raam of toegangsdeur?

Natuurlijk mag dat. Onze zorgmedewerkers kunnen vanwege capaciteitsgebrek echter niet ingezet worden voor het halen en brengen van bewoners naar de centrale toegangsdeur om te zwaaien.

Kunnen cliënten nog extern naar bijvoorbeeld een fysio of logopedie? 

Nee, we proberen contacten zoveel mogelijk te voorkomen. Alleen specialistische behandeling op locaties die noodzakelijk zijn voor de cliënt kunnen doorgaan. 

Zijn de restaurants van de woon- en zorgcentra open voor bezoekers? 

Nee, onze restaurants zijn gesloten voor bezoek.

Mag de huishoudelijk hulp nog wel komen?

Huishoudelijke hulp vanuit WMO mag gewoon komen (ook van andere organisaties).

Mag een bewoner naar de zorgboerderij?
Nee, want we kunnen met vervoer en verblijf daar geen 1,5 m afstand tussen mensen garanderen. 

Mogen vrijwilligers die bv. koffie schenken, eten delen, was vouwen etc. nog naar binnen?

Het advies is om het aantal mensen in het verpleeghuis zo veel mogelijke te beperken om de kans op een besmetting zo klein mogelijk te maken. De deuren van verpleeghuizen zijn gesloten voor iedereen die niet bijdraagt aan de basiszorg.
Zorgorganisaties kunnen er voor kiezen om structurele vrijwilligers (individuele vrijwilligers die structureel praktische steun bieden), toe te blijven laten, mits zij zelf niet tot de kwetsbare doelgroep horen (boven de 70 jaar), er geen verdenking is op de locatie en zij zelf geen klachten hebben.

Is het verstandig om partners evt. in te huizen in het verpleeghuis?

Als hier de mogelijkheid toe is kan dit overwogen worden. Dit betekent wel dat de partner gedurende de hele periode dat de maatregelen gelden in onze zorginstelling moet verblijven. Het is aan de zorgorganisatie – in overleg met naasten en familie – om te bezien of en hoe dit mogelijk is. 

Wat betekent de aangepaste bezoekregeling voor zelfstandige woningen verbonden met het verpleeghuis?

Als de zelfstandige woningen, bijvoorbeeld aanleunwoningen of serviceflatwoningen, een eigen entree hebben, dan gelden de regels voor het verpleeghuis daar niet voor. Zorg wel dat eventuele tussendeuren of binnendoor gangen gesloten zijn en dat sociaal contact tussen verschillende bewonersgroepen en medewerkers vermeden wordt.

Als de zelfstandige woningen gebruik maken van dezelfde ingang als het verpleeghuis, of alleen te betreden zijn via een gemeenschappelijke ruimte, dan geldt de aangepaste bezoekregeling daar ook.  

 

Praktische zaken

Mag familie/mantelzorger spullen of boodschappen brengen?

Het is mogelijk om spullen en/of kleren weg te brengen of op te halen, maar de familie mag de locaties helaas niet betreden. Iedere locatie heeft eigen afspraken over hoe dan wél spullen en kleren afgegeven kunnen worden.

Elke locatie heeft een portier die van 8.00 – 18.00 uur aanwezig is. Deze informeert de familie over de afspraken van de betreffende locatie. In principe wordt alles bij de voordeur van het gebouw geregeld. Van 18.00 – 8.00 uur zijn de locaties gesloten.

Mag familie/mantelzorger de kattenbak komen verzorgen? Of hoe lost Savant dat op?

Het is niet mogelijk als familie/mantelzorger hiervoor toegang te krijgen. Onze medewerkers kijken wat mogelijk is (of zorgmedewerker of huishoudelijke dienst)

Mag de pedicure komen?
Alleen als er een medische noodzaak is, mag de pedicure binnen komen.

Mogen bewoners samen kaarten op een appartement?

Nee dat mag niet.

Mogen bewoners samen op de gang zitten, kletsen, lopen?

Ja, mits ze 1,5 meter afstand houden.

Gaat de dagbesteding en dagbehandeling door? 

Nee. Alle locaties, dagbesteding, dagbehandeling, restaurants, buurtkamers en ontmoetingsplekken zijn gesloten. In uitzonderlijke situaties kunnen de zorgmedewerkers besluiten de zorg anders vorm te geven.

Gaat het dagprogramma in de zorgcentra door?  

Het reguliere dagprogramma voor cliënten wordt aangepast aan de mogelijkheden gezien de risico’s op besmetting. Extra uitstapjes en bijeenkomsten zijn afgelast.

Welke bijeenkomsten zijn afgelast? 

Alle grotere bijeenkomsten met meer dan 10 mensen zijn afgelast. Familiebijeenkomsten zijn ook afgelast. Waar nodig wordt telefonisch overlegd. 

Krijgen cliënten nog wel thuiszorg? 

Ja, in principe wel. Gezien de ernst van de ontwikkelingen, kan het zijn dat in sommige gevallen de zorg uitgesteld of afgebouwd moet worden. In overleg met de cliënten en familie/verwanten zal gekeken worden naar wat noodzakelijk is en waar andere oplossingen mogelijk zijn. 

Wie is aanspreekpunt op locatie i.v.m. corona maatregelen?

Het eerste aanspreekpunt is de zogenaamde ‘verbinder’. Mocht deze afwezig zijn, is de directeur zijn/haar vervanger.

  

Besmetting

Is er op de locatie van mijn naaste coronabesmetting?
Op de website staat de actuele algemene informatie hierover. Wanneer er coronabesmetting is, worden de mantelzorgers van de client die het betreft door de zorg geïnformeerd.

 

Overlijden

Mag de familie afscheid nemen van een overledene?

Ja dat mag uiteraard. We hebben afgesproken dat direct na het overlijden de familie afscheid kan nemen van de bewoner. Maximaal 2 personen tegelijk (gezond, niet verkouden, niet hoesten, geen koorts) en geen contact met andere bewoners. Vanaf 4 uur na overlijden wordt er geen afscheid meer genomen op de locatie. Wij verwachten dat de familie dan deze zaken regelt met een rouwcentrum. (Bewoner moet dus worden opgehaald door het rouwcentrum en die regelt verder het opbaren). 

Mag een bewoner afscheid nemen van een van een overledene?

Ja, mits inachtneming van de algemene maatregelen die gelden voor iedere Nederlander, dus 1,5 m afstand en hygiëne. Is dit niet te regelen, dan is er geen gelegenheid voor het afscheid nemen.

Mag/moet de familie het appartement van een overleden bewoner binnen 7 dagen leegmaken?

Afspraken over het opleveren van het appartement worden in overleg tussen familie en zorg genomen. Gezien de huidige situatie kan er van de reguliere afspraken ten aanzien van de oplevering worden afgeweken.