Voorzitter cliëntenraad Savant neemt afscheid

“Mensen willen zelf steeds meer invloed op hun zorg”

Op 30 maart jl. heeft Jan de Wit (69) afscheid genomen als voorzitter van de centrale cliëntenraad bij Savant Zorg. Hij heeft het stokje doorgegeven aan Fred Heering. De afgelopen zeven jaar heeft Jan de Wit de cliëntenraad met grote betrokkenheid en volle inzet begeleid. Hij kijkt er met veel plezier op terug.

Jan de Wit kijkt met veel plezier terug op de zeven jaar als voorzitter van de centrale cliëntenraad van Savant Zorg: “Cliënten wonen steeds langer thuis én willen zelf steeds meer invloed op hun zorg. Zorgaanbieders moeten hierin mee.”

“Als voorzitter van de centrale cliëntenraad heb ik gemerkt dat Savant de inspraak van cliënten heel belangrijk vindt. Mede door het advies en inbreng van de cliënten houdt de organisatie haar zorg- en dienstverlening op een hoog peil. Deze medezeggenschap is prima geregeld binnen Savant. Zo behartigen zeven lokale cliëntenraden voor de verschillende woonzorgcentra in Helmond, Asten, Someren en Mierlo, een cliëntenraad voor de zorg thuis én een centrale cliëntenraad actief de belangen van cliënten.”

De beste zorg met bestaande middelen
Volgens Jan de Wit speelt de centrale cliëntenraad een belangrijke rol. “Hier worden overkoepelende onderwerpen besproken die rechtstreeks te maken hebben met het beleid van de organisatie. Bijvoorbeeld het vrijwilligersbeleid en een andere kijk op verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Hierover geven we advies. De cliëntenraad signaleert ook zelf zaken die vervolgens worden aangekaart bij de bestuurder van Savant Zorg. De oud-voorzitter ziet de laatste jaren een significante verandering in de zorgverlening. “Cliënten wonen steeds langer thuis én willen zelf steeds meer invloed op hun zorg. Zorgaanbieders moeten hierin mee. Zo is het van belang om flexibel en met maatwerk in te spelen op de individuele zorgvraag. Het is knap dat zorgorganisaties als Savant in deze turbulente tijden van bezuinigingen én veranderingen de beste zorg blijven verlenen met de beschikbare middelen. Daar ligt ook meteen de uitdaging voor de toekomst.”

Motto
Geboren Eindhovenaar Fred Heering (70) volgt Jan de Wit op als voorzitter van de centrale cliëntenraad. Hij heeft 38 jaar verschillende functies in het onderwijs bekleed. “Op de Eindhovense hogeschool voor sociale wetenschappen gaf ik onder andere herintredercursussen aan personen met een psychiatrische of verslavingsachtergrond”, vertelt de kersverse voorzitter die nu in Nuenen woont. “De laatste jaren was ik werkzaam in de psychiatrie. Hier gaf ik trainingen aan psychologen, psychiaters en cliënten. Gezien mijn achtergrond kan ik een waardevolle bijdrage leveren aan een goed functionerende centrale cliëntenraad. Mijn motto voor deze functie is dan ook: men kan slechts mensen leiden door ze te dienen. Een zorgorganisatie als Savant kan namelijk alleen goed functioneren als men weet wat er speelt bij cliënten.”