Voorgenomen besluit herinrichting wonen met zorg en service

Bouwen aan de toekomst van zelfstandig wonen in een woonzorgcentrum

Deze week dient Savant een adviesaanvraag in bij haar ondernemingsraad en centrale cliëntenraad voor een herinrichting van de ondersteunende facilitaire functies in de woonzorglocaties en het hoofdkantoor van Savant Zorg in Helmond. Een herinrichting is noodzakelijk om aan de behoeften van zelfstandig wonende cliënten te kunnen blijven voldoen en om kwalitatief goede en kostendekkende diensten aan te kunnen blijven bieden. De herinrichting heeft weinig gevolgen voor cliënten.

Savant biedt cliënten zelfstandige woonruimte waar zorg en diverse services worden geboden. Het zelfstandig wonen in een woonzorgcentrum van Savant met gewenste zorg en aanvullende servicediensten in de nabijheid, is geïntroduceerd naar aanleiding van het vervallen van het klassieke verzorgingshuis. Door de veranderingen in de zorg hebben steeds minder mensen recht op een door de overheid gefinancierd verblijf in een zorginstelling. De nadruk ligt op zelfstandigheid van bewoners met passende ondersteuning, waardoor er een afname is van benodigde diensten. ”Om aan de behoeften van cliënten te blijven voldoen en een kwalitatief product kostendekkend aan te kunnen bieden, zonder de tarieven voor cliënten te verhogen, zijn we genoodzaakt om efficiënter te gaan werken. Dit betekent dat functies gaan vervallen en/of een andere invulling krijgen. Met de beoogde reorganisatie blijft wonen met zorg en service toekomstbestendig”, aldus Peter Bosselaar, bestuurder bij Savant Zorg.

Behoeften cliënten centraal
De reorganisatie richt zich met name op ondersteunende diensten in het facilitair bedrijf waarbij de zorg en service aan de cliënt behouden blijft. Het doel is cliënten kwaliteit van zorg te bieden vanuit een compleet zorgaanbod met zo min mogelijk gezichten bij de cliënt. ”Uitgangspunt is dat de wijzigingen voor de bewoners van Savant minimaal zijn. De cliënt kan gebruik blijven maken van zorg- en servicediensten zoals maaltijden, alarmeringsservice, 24-uurszorg en de ontmoetingsruimte. De personele invulling zal echter anders zijn”, licht Peter Bosselaar toe.

Zorg ondersteunende en facilitaire afdelingen
De reorganisatie treft de facilitaire diensten recepties, maaltijdvoorziening en wasserettes.  Daarnaast betreft het de reeds eerder in gang gezette reorganisatie van de functies zorgondersteuning en helpende verzorgingshuiszorg, wonen met zorg en service en somatische verpleeghuiszorg. Ook een deel van de facilitaire diensten op het hoofdkantoor zijn in de voorgenomen reorganisatie meegenomen. In totaal betreft het 38 FTE. Betreffende medewerkers zijn maandag 12 juni geïnformeerd over het voorgenomen besluit. Ook alle andere medewerkers zijn inmiddels geïnformeerd. Voor de medewerkers die deze verandering treft, komt er een sociaal plan. Naar verwachting volgt eind augustus het definitieve besluit.