Vitaal leven met chronische beperkingen

Dit arrangement is speciaal bedoeld voor situaties waarin u – met of zonder aanwijsbare oorzaak – te maken krijgt met vitaliteitsverlies dat uw dagelijkse functioneren beperkt.

In deze situatie kunnen onze behandelaars u verschillende vormen van behandeling bieden. De eerste vorm is intensieve diagnostiek naar de oorzaak van uw problemen, indien die nog niet is onderzocht. Daarnaast kunnen we ons op uw dagelijkse functioneren concentreren. Deze behandeling is gericht op het zoeken van een balans in uw dagelijkse activiteiten en in het omgaan met de achteruitgang. Ook kunt u van ons advies krijgen over de manier waarop u uw activiteiten uitvoert.

De behandelproducten
Bij de behandeling van functioneringsproblemen kunnen verschillende producten worden ingezet. Hieronder worden enkele voorbeelden van producten genoemd. In overleg met u wordt de behandeling volledig afgestemd op uw wensen en mogelijkheden.

Per product staat aangegeven welke behandelaar het product levert.

ŸOnderzoek naar en advies over functioneringsproblemen: specialist ouderengeneeskunde
Medicatiereview: specialist ouderengeneeskunde
Multidisciplinair overleg: specialist ouderengeneeskunde
Begeleiding bij ziekte: psycholoog
Begeleiding van mantelzorgers: psycholoog
Conditie en ademhaling: fysiotherapeut
Maatschappelijke zelfstandigheid: ergotherapeut
Verhoogde energiebehoefte: diëtist

Heeft u mantelzorgers? Dan kunnen zij volop gebruik maken van het arrangement mantelzorgfitheid.