Video interactiebegeleiding in de ouderenzorg

Ouder worden gaat gepaard met achteruitgang, zowel lichamelijk als geestelijk. Dit heeft zijn weerslag op het gedrag en de communicatie van ouderen. Er bestaat vaak onbegrip voor het veranderende gedrag en we zien dan ook een toename van problemen in de omgang met ouderen, zowel bij mantelzorgers als bij professionele verzorgenden. Video interactiebegeleiding (VIB) kan u hierbij ondersteuning bieden.

VIB is een vorm van begeleiding waarbij video gebruikt wordt om de communicatie te bevorderen tussen bijvoorbeeld een mantelzorger en een dementerende of iemand met een niet aangeboren hersenletsel. Er worden korte opnames gemaakt van een contact tussen de oudere en de verzorger. De videobeelden worden samen met de mantelzorger of verzorgende geanalyseerd. Gekeken wordt waardoor bepaalde interacties succesvol verlopen en sommige niet en waar dit aan ligt.

Het doel is inzicht krijgen in de veranderingen die de geestelijke en/of lichamelijke achteruitgang met zich mee brengt en hoe hier middels positieve communicatie en gedrag ondersteuning geboden kan worden. Door VIB wordt het begrip van de mantelzorger of verzorgende vergroot en het zelfvertrouwen versterkt.

De methode wordt niet alleen succesvol toegepast in de begeleiding van dementerende ouderen, maar ook bij andere doelgroepen binnen de ouderenzorg, zoals cliënten met een neurologische beperking door een beroerte, cliënten met een chronische lichamelijke beperking, ‘jong dementerenden’ en de psychisch kwetsbare cliënten. De methode kan zowel binnen instellingen als in de thuissituatie worden toegepast.

Voor meer informatie over VIB kunt u contact opnemen met onze Klantenservice. Bel  (0492) 572 000 of stuur een e-mail naar klantenservice@savant-zorg.nl