Verwijzing, eigen bijdrage en aanvraag verzorging en verpleging thuis

Verwijzing
Voor verzorging en verpleging thuis hebt u een verwijzing van de wijkverpleegkundige nodig. Onze medewerkers van de Klantenservice kunnen u aangeven hoe u deze verwijzing kunt aanvragen.

Eigen bijdrage
Voor de wijkverpleging (verpleging en verzorging thuis) waarvoor u een indicatie heeft, hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Ook het eigen risico wordt hiervoor niet aangesproken. De kosten voor wijkverpleging worden vanuit de basisverzekering vergoed. Deze kosten worden geheel vergoed als u een zorgverzekeringspolis heeft bij een gecontracteerde zorgverzekeraar. Per 1 januari 2019 levert Savant Zorg geen niet-gecontracteerde zorg en zorg in PGB-vorm meer.

Heeft u een Wlz indicatie dan zijn er andere kosten en vergoedingen van toepassing. Voor cliënten met een Wlz indicatie biedt Savant een Volledig Pakket Thuis (VPT) aan. Meer informatie hierover kunt u terug vinden op deze pagina.

Tarieven wijkverpleging 2019
Indien u niet geïndiceerde zorg heeft, dan betaalt u het tarief per uur als vermeld in dit overzicht.

Hoe regel ik een verwijzing voor verzorging en verpleging thuis?
Neem vandaag nog contact met ons op voor verzorging en verpleging thuis:

Voor deze dienst bestaat geen wachttijd.