Verwijzers

Samen voor goede zorg!

Verwijzers zijn belangrijk voor Savant Zorg. Samen bouwen we immers aan goede zorg! Daarom werken we nauw samen met onder andere gemeenten, transferverpleegkundigen, huisartsen en apotheek.

Gemeenten spelen met de Wmo, het huisvestingbeleid en de welzijnszorg een steeds belangrijkere rol in zorg, wonen en welzijn van burgers. Savant Zorg adviseert hen over deze onderwerpen. Ook hebben we regelmatig overleg met transferverpleegkundigen, huisartsen en apotheek. Hierdoor waarborgen we samen de gezondheid van onze cliënten.

Aanvraag crisis- en kortverblijfplaatsen
Het komt regelmatig voor dat huisartsen, potentiële cliënten en/of mantelzorgers geconfronteerd worden met een thuissituatie die als ‘crisis’ benoemd wordt. Dit betreft een situatie in de thuisomgeving waarbij er sprake is van een acuut zelfzorgtekort die directe handeling vraagt. Bijvoorbeeld doordat een cliënt de regie over eigen zorg verliest of mantelzorg wegvalt. Klik hier voor de aanvraagprocedure en een overzicht de crisis- en kortverblijf plaatsen.

Aanvraag eerstelijnsverblijfplaatsen
Er is steeds meer behoefte aan plaatsen waar mensen tijdelijk kunnen herstellen na een ziekenhuisopname omdat zij nog niet naar huis kunnen. Ook komt het geregeld voor dat het thuis, tijdelijk, niet meer gaat. Kortom, het gaat om mensen die tijdelijk zorg met verblijf nodig hebben. De zorg is gericht op herstel zodat de cliënt terug kan keren naar de eigen omgeving. Savant heeft diverse aangename en moderne kamers beschikbaar voor eerstelijnsverblijf. Klik hier voor de aanvraagprocedure en een overzicht van plaatsen.

Zorgverzekeraars
Savant sluit voor 2017 met alle zorgverzekeraars een contract voor de woonzorg en de thuiszorg diensten, behalve met Zilveren Kruis voor wijkverpleging. De voor de wijkzorg gecontracteerde zorgverzekeraars zijn te vinden op www.savant-zorg.nl/zorgverzekeraars. In deze lijst kunt u zien met welke zorgverzekeraars Savant Zorg een overeenkomst voor 2017 heeft gesloten voor de wijkzorg. Dit betreft zorg gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Heeft de zorgverzekeraar van de cliënt geen overeenkomst met Savant Zorg voor de wijkzorg? Dan ontvangt de cliënt de rekening van Savant Zorg volgens onze tarieven voor wijkverpleging en bepaalt de zorgverzekeringspolis de vergoeding die de cliënt van de zorgverzekeraar krijgt voor de geleverde zorg. Het kan zijn dat de cliënt dan zelf geld moet bijbetalen. Goed om te weten: Bij een restitutiepolis wordt veelal het gehele bedrag vergoed. Bij een zorg in natura-polis wordt veelal rond de 75% vergoed.

Meer info?
Wilt u als verwijzer ook met ons samenwerken of wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Savant Zorg? Neemt u dan contact op met onze Klantenservice. De Klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.30 uur. Of Stuur een e-mail naar klantenservice@savant-zorg.nl