Verpleegtechnische zorg

Als u een ernstige ziekte heeft, verzorgt de verpleegkundige van het Verpleegtechnisch Thuiszorg Team (VTT) u thuis. Dit deskundige team biedt medisch-specialistische verpleging en maakt gebruik van de laatste medisch-technologische ontwikkelingen. Door toepassing van deze technologische mogelijkheden kunt u in uw eigen omgeving worden verpleegd. Zo wordt een ziekenhuisopname voorkomen of is een eerder ontslag uit het ziekenhuis mogelijk.

De VTT-verpleegkundige beheerst veel bijzondere verpleegtechnische handelingen. Zo kan deze professional onder andere uw medicijnen toedienen via een infuus of sonde, buikspoeling uitvoeren bij nierpatiënten (peritoneaal dialyse), op diverse manieren pijn bestrijden, voeding toedienen plus katheters verzorgen. Ook biedt Savant gespecialiseerde verpleegkundige zorg aan kinderen.

Aandacht voor positieve effecten
Naast het verlenen van verpleegtechnische zorg ondersteunt en begeleidt de VTT-verpleegkundige u ook in uw ziekteproces. Een ander onderdeel van de zorgverlening is de uitvoering en bewaking van medische regiems en medische interventies. De VTT-verpleegkundige beperkt zoveel mogelijk de nadelige gevolgen van deze regiems en interventies en verlegt de aandacht naar de positieve effecten.