Vacature voorzitter cliëntenraad Savant Sonnehove

Savant Zorg is een succesvolle zorgaanbieder in de regio Zuidoost Brabant die bekend staat als een respectvolle, betrokken en betrouwbare organisatie. De keuze van de klant staat bij ons centraal. Savant biedt een breed pakket zorg- en dienstverlening bij klanten thuis en in woonzorgcentra. We blijven nieuwe diensten ontwikkelen om in te spelen op de veranderende zorgvraag en behoeften. Ongeveer 1.700 medewerkers en 800 vrijwilligers zetten zich dagelijks in om 3.500 klanten te ondersteunen bij het zo zelfstandig mogelijk wonen.

Cliëntparticipatie is voor Savant van essentieel belang voor het goed functioneren van de organisatie. Daarom zoeken wij, in verband met het aftreden van de huidige voorzitter, een:

Voorzitter voor de cliëntenraad van Savant Sonnehove

De cliëntenraad
De cliëntenraad heeft tot taak het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Savant Sonnehove, dit met inachtneming van de missie en visie van Savant Zorg. De voorzitter is tevens lid van de Centrale Cliëntenraad, die bestaat uit afgevaardigden van de lokale cliëntenraden en adviseert de Raad van Bestuur over beleidszaken op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Profiel kandidaat

 • Heeft affiniteit met gezondheidszorg en in het bijzonder met de dienstverlening van Savant Zorg.
 • Heeft bestuurlijke ervaring.
 • Heeft inzicht in (gemeenschappelijke) belangen van de cliënten.
 • Is bereid om de eigen achterban te raadplegen (enquêtes, spreekuren).
 • Heeft kennis van wet- en regelgeving.
 • Bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Kan omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Nieuwe informatie en ideeën kunnen opnemen en effectief kunnen toepassen.
 • In staat (beleids)stukken te lezen.

Persoonlijkheid

 • Kritisch, tactvol en constructief in het optreden.
 • In staat voldoende afstand te nemen van persoonlijke belangen, beschikt over een open houding en kan omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Kan samenwerken en netwerken met mensen van binnen en buiten de cliëntenraad.
 • Beschikt over onderhandelingsvaardigheden en is besluitvaardig.
 • Heeft het vermogen de leden van de raad te stimuleren tot een inhoudelijke bijdrage.

Taken

 • Geeft leiding aan de vergadering van de Cliëntenraad en verbindt de verschillende visies en invalshoeken van de leden.
 • Is lid van de Centrale Cliëntenraad.

Overige

 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt gevraagd.

Interesse?
Uw interesse kunt u kenbaar maken door uw motivatiebrief met CV uiterlijk 7 september te versturen aan werving@savant-zorg.nl
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 18 september in de middag.
Meer informatie is verkrijgbaar bij de heer Joris Sträter, directeur Woonzorg AMNS, tel. 0493-497111 of per mail j.strater@savant-zorg.nl.