Uitproberen van hulpmiddelen in de ouderenzorg

Savant Zorg, Medicura en Novicare vergroten zelfredzaamheid van ouderen

Het bevorderen en behouden van zelfredzaamheid van ouderen is een belangrijk doel in de wijkzorg. Savant Zorg kijkt naar wat de cliënt zélf nog kan en hoe dit met de inzet van hulpmiddelen gestimuleerd kan worden. Om de cliënt laagdrempelig kennis te laten maken met verschillende producten alvorens het best passende hulpmiddel aan te schaffen, hebben Savant Zorg, Medicura en Novicare Vitaal Thuis de handen ineengeslagen en de ‘zelfredzaamheid box’ ontwikkeld.

Door de landelijke veranderingen in de langdurige zorg blijven ouderen langer zelfstandig wonen en is er steeds meer aandacht voor het bevorderen van zelfredzaamheid. Hulpmiddelen leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Savant Zorg wil haar cliënten hierin ondersteunen en stimuleren. In nauwe samenwerking met Medicura en Novicare Vitaal Thuis is de ‘zelfredzaamheid box’ ontwikkeld. “Met deze box, gevuld met praktische hulpmiddelen, kunnen cliënten een product gratis en geheel vrijblijvend uitproberen onder begeleiding van een ergocoach of wijkverpleegkundige en zo nodig de ergotherapeut. Bevalt het niet, dan kan direct een alternatief hulpmiddel worden uitgeprobeerd. Sluit het hulpmiddel goed aan, dan kan de cliënt het hulpmiddel direct aanschaffen”, aldus Andrea Blitterswijk-Verbraak, teammanager bij Savant Zorg. De boxen worden vanaf juli ingezet op 22 zorglocaties en wijksteunpunten van Savant.

Slimme hulpmiddelen bij dagelijkse handelingen
De samenwerking is in eerste instantie vooral gericht op hulpmiddelen voor het zelfstandig aan- en uitkleden zoals het aandoen van een steunkous of het makkelijker dichtknopen van kleding. Door de cliënt te stimuleren in het zolang mogelijk zelf uitvoeren van dagelijkse handelingen, is er minder zorg van professionals nodig. De hulpmiddelen zijn geselecteerd door de wijkverpleegkundigen en de ergocoach met behulp van de expertise en producten van Medicura.

Natasja van Oorschot, wijkverpleegkundige bij woonzorgcentrum Alphonsus van Savant: “Cliënten weten vaak niet wat er op de markt is aan hulpmiddelen. Zeker de nieuwste ontwikkelingen kennen ze niet. Ik verwacht dat ze door de box enthousiaster zullen worden. Omdat ze de hulpmiddelen met eigen ogen kunnen zien en aanraken én vrijblijvend kunnen uitproberen. Slimme hulpmiddelen helpen om het gevoel van veiligheid en zelfredzaamheid bij cliënten te vergroten.”

De inzet van de hulpmiddelen uit de box loopt via de wijkverpleegkundige van Savant Zorg. Hiervoor kan direct contact worden opgenomen of via de Klantenservice van Savant. De wijkverpleegkundige constateert samen met de cliënt de behoefte aan hulpmiddelen en geeft informatie over de verschillende mogelijkheden. Als het nodig is, kan de wijkverpleegkundige de ergotherapeute van Novicare Vitaal Thuis erbij betrekken. Zij zijn specialist op dit gebied. Hoe eerder zij ingezet worden, hoe meer profijt de cliënt daarvan heeft. Dat is de kracht van de samenwerking.

Wijkverpleegkundige Natasja van Oorschot probeert samen met een cliënt een hulpmiddel uit de zelfredzaamheid box.

Wijkverpleegkundige Natasja van Oorschot probeert samen met een cliënt een hulpmiddel uit de zelfredzaamheid box.