Tevredenheid en waardering

Onze medewerkers en vrijwilligers maken onze organisatie. In de contacten met cliënten en hun naasten maar ook onderling, als collega’s onder elkaar. Savant Zorg hecht veel waarde aan het welzijn van haar medewerkers en vrijwilligers en vindt het van belang om een duurzame werkrelatie met hen aan te gaan.

Tekst

Onze medewerkers werken samen, met elkaar, met vrijwilligers, met cliënten en hun naasten. Met partners in de regio en in netwerken. Onze teams zijn zelfstandig, voelen zich verantwoordelijk en maken beloften waar. Dit doen zij door hun vakmanschap, bevlogenheid en inzet. Zoals de cliënt regisseur is over haar of zijn eigen leven, is de medewerker regisseur over haar of zijn eigen leven, werk en inzetbaarheid. De kerncompetenties samenwerken, leervermogen en eigenaarschap spelen een belangrijke rol in de teams die zelf de bevoegdheid hebben om beslissingen te nemen om de toegevoegde waarde voor de cliënt te optimaliseren.