Tarieven wijkverpleging Savant Zorg 2019

De kosten voor wijkverpleging worden vanuit de basisverzekering vergoed indien u een indicatie heeft. U betaalt hiervoor geen wettelijke eigen bijdrage of eigen risico. Deze kosten worden geheel vergoed als u een zorgverzekeringspolis heeft bij een gecontracteerde zorgverzekeraar. Klik hier voor meer informatie over gecontracteerde zorgverzekeraars.

Niet-gecontracteerde zorg
Savant levert in 2019 alleen gecontracteerde zorg. Dit is zorg die wordt vergoed via een zorgverzekeraar waar we een contract mee hebben. We nemen in 2019 geen zorg aan in de vorm van niet-gecontracteerde zorg of in de vorm van een PGB. Dit betekent dat cliënten die in 2019 verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waar Savant geen contract mee heeft per 1 januari 2019 geen wijkverpleging kunnen ontvangen van Savant Zorg.

Tarievenoverzicht
In onderstaand overzicht vindt u de tarieven die Savant rekent voor Zorg Thuis. Deze tarieven gelden indien u niet-geïndiceerde zorg heeft. De kosten worden dan bij u in rekening gebracht.

Wijkverpleging  Tarief per uur
 persoonlijke verzorging  € 54,60
 oproepbare verzorging (persoonlijke verzorging incl. beschikbaarheid)  € 58,80
 verpleging  € 71,40
 oproepbare verpleging (verpleging incl. beschikbaarheid)  € 76,20
 gespecialiseerde verpleging  € 89,40
 indicatiestelling en evaluatie PGB  € 79,80
 starttarief voor zorg bij een alarmering zonder indicatie  € 28,86
Begeleiding individueel Tarief per uur
 begeleiding € 58,08
 begeleiding jeugd € 61,66
Begeleiding groep Tarief per dagdeel
dagactiviteit basis (Wlz: dagbesteding basis) € 39,40
dagactiviteit speciaal (Wlz: dagbesteding psychogeriatrisch) € 56,50
Schoonmaak Tarief per uur
hulp bij het huishouden € 31,80
Verblijf Tarief per dag
kortdurend verblijf (verblijfscomponent) € 51,02
leegstand van een kamer € 97,13

 

  • De tarieven zijn van toepassing op geleverde zorg in 2019.
  • De tarieven zijn exclusief BTW. Afhankelijk van de indicatie wordt BTW in rekening gebracht. Geïndiceerde zorg: voor de zorg waar een Wlz, Zvw of Wmo-indicatie is gesteld wordt geen BTW in rekening gebracht. De tarieven in de tabel zijn van toepassing.
    Niet-geïndiceerde zorg: voor de zorg waar geen indicatie voor is gesteld, wordt 9% BTW in rekening gebracht. De 9% komt boven op het tarief zoals vermeld in de tabel.
  • De tarieven voldoen aan de eisen van de Nederlandse Zorg Autoriteit.