Tarieven wijkverpleging 2024

De kosten voor wijkverpleging worden vanuit de basisverzekering vergoed indien u een indicatie heeft. U betaalt hiervoor geen wettelijke eigen bijdrage of eigen risico. Deze kosten worden geheel vergoed als u een zorgverzekeringspolis heeft bij een gecontracteerde zorgverzekeraar.

Tekst
 
Tarieven voor cliënten wijkverpleging 2024Tarief per uur
Persoonlijke verzorging€ 67,94
Oproepbare verzorging (persoonlijke verzorging inclusief beschikbaarheid)€ 72,76
Verpleging€ 88,35
Oproepbare verpleging (verpleging inclusief beschikbaarheid)€ 94,64
Gespecialiseerde verpleging (verpleging speciaal)€ 110,81
Starttarief voor zorg bij een alarmering zonder indicatie € 36,38

 

Tekst

Kosten gelden voor 2024. Bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

De tarieven zijn van toepassing op geleverde zorg in 2024.

De tarieven zijn exclusief BTW. Afhankelijk van de indicatie wordt BTW in rekening gebracht.

  • Geïndiceerde zorg: voor de zorg waar een Wlz, Zvw of Wmo-indicatie is gesteld wordt geen BTW in rekening gebracht. De tarieven in de tabel zijn van toepassing.
  • Niet-geïndiceerde zorg: voor de zorg waar geen indicatie voor is gesteld, wordt 9% BTW in rekening gebracht. De 9% komt boven op het tarief zoals vermeld in de tabel.
  • De tarieven voldoen aan de eisen van de Nederlandse Zorg Autoriteit.